VELi YILMAZ

Kategori: Poligon

Neden Poligon Bodrum?

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi de ateşli silahların sahiplenilmesiyle birlikte kullanımına dönük başta medya ve kitle iletişim araçlarında görülen, duyulan ne yazık ki çok üzücü olaylara sebebiyet veren

Read More

Yazar Gözüyle Poligon Bodrum

Sevgili Dostlar; Millet olarak ateşli silahlara olan düşkünlüğümüz kısmen de olsa atıcılığa olan merakımız bilinmektedir. Hele Türk insanın da bu istek depreşir! düğünde, nişanında, yaylasında, ovasında silah kullanımı oldukça

Read More