VELi YILMAZ

Biz, Biz İllada Biz

Biz olmalıyız, birlikte olmalıyız, şu fani hayatta, vatan bildiğimiz, bu topraklarda.
*
Gelecek yeni nesillere, iyi bir şeyler bırakmak istiyorsak şayet, biz olmalıyız ve illaki biz olmalıyız.
*
Ürettiklerimizin geri dönüşümünü istiyorsak, ortaya koyduklarımız, ortak düşünce ikliminin ürünü olmalı. Ben değil, biz kavramını yansıtmalı.
*
Düşünceler, fikirler ortaksa, ancak; o zaman, ortak emellere yürünebilir, işte o zaman, biz olunabilinir. Ve işte o vakit, ortak gönençler, oluşturulabilir, ortak değerler ortaya konabilir.
*
Ortak paydada buluşmalı o vatanın, her bir parçası. Ortak değerler manzumesi, birbirine yaklaştırıyorsa, o vatanın mensuplarını, artık "biz" olmuşlardır, beraber olmuşlardır, ortak paydada buluşmuşlardır ve vatandaş olmuşlardır, o vatanın, aidiyet duygusu ile birbirine bağlı olan, insanları.
*
Biz olmak, tarihin derinlerinde saklıdır, düşünülüp araştırıldığı zaman. Biz olmanın kıymeti anlaşılır, tarihin en hep derinlerindeki o kıymetli hazine, kucakladığı zaman.
*
Biz olmak demek, Üzüntüyü birlikte hissetmektir. Ortak acıları birlikte duyumsamaktır.
*
Hayal kırıklıklarını, birlikte içmektir, kana kana ve ortak tutkularla hemhal olmaktır, utkulara tutku ile bağlı olmaktır, "biz" olmak.
*
Ortak hareket tatlı olandan daha çok, acı olan paydada bir ve beraber olmaktır bakıldığında.

*
İşte tam da bu, biz olmaktadır, aslında. Böyle insanlara, kıraç olan topraklar dahi, gül bahçesi görülür, tarih içindeki yaşanmışlıklar düşünüldüğü zaman.
*
Zira; o toprakları vatan yapabilmek uğruna, büyük sıkıntıyı, ortak çekmiş, o ağır yükü, birlikte omuz omuza vermişlerdir aslında.
*
İşte, tam da bunun bir sonucu olarak, oralar; kıraçta olsada, akıtılan alın terinin karşılığıdır esasında. Biz olmak demek, insanların genleri ile ilgilidir, geçilen aşamalardan, yürünen yollardan sonra.
*
Tarih içinde, akıp gelen süreçte, yaşanmışlıklar; milletlerin bilinçaltına işler, farkettirmeden.
*
Acı ile tatlı ile hemhal olarak, oluşan bir süreçtir bu süreç, biz olabilmek, tüm yaşananların akabinde.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *