VELi YILMAZ

Yöneten ve Yönetilenler

Yönetenler, iyi organize etmeliler,
hükmettiklerini. Bir yandan varılacak
hedef analiz edilmelidir, diğer yandan,
hedefe yönelik olarak, yapılacak eylem
planları, detaylıca programlanmalıdır.
*
Bu programa göre yönetilenler, görev
bilinciyle, hareketlerine, yön verilmesi
sağlanmalıdır. Yönetene, mutlaka
bağlılık duymalı, yönetilenler. Bunun
için, anahtar rol üstlenir, yönetenler.
*
Çünkü yönetilen tarafından,
benimsenmesi gerekir, içselleştirilmesi
gerekir, yapılan işin. Ne kadar, kendi

işiymiş gibi, yaparsa yönetilen o işi,
mükemmel sonuçlar ortaya çıkar,
pozitif sonuçlar alınır, hedeflere tam ve
doğru olarak varılır.
*
Yönetici ve yönetilen, tam ve doğru
olarak görevini yapmış olur, bu uyum
benimsendiği zaman. Yönetenin en
önemli ödevi, organizasyon yeteneğinin
var olmasıdır. Yönetebilmenin özü ve
gizilgücü, bu noktadadır bakıldığında.
*
Yönetilen, güvenmeli yönetene.
Duygusal bir bağ hissetmeli, bir
büyüğümüşcesine düşünmeli,
yönetilen, kendini yöneteni.
*

Korkarak değil, sevgi ile bağlanmalı,
yönetilen yönetene. Hassas olmalı,
yöneten. Müşfik olmalı,
idaresindekilere. Çalışma hayatı
dışındaki, sorunlarıyla da ilgilenmeli,
emri altındaki, yönettiklerinin.
*
Talimatların tam ve doğru yerine
gelmesi için, talimatlarına bağlı olması
gerekir, talimat alanların. Bu işlevsellik,
tam olabilmesi için, sosyal zekâ
kavramının, biliniyor olması gerekir,
liderlik edenlerce.
*
Somut sonuca ulaşmak, en temel
argümandır, bu söylenenler, bilinmesi
gerekenler. Kırıcı, sert üsluplar, sonuç
üretmez, yaşanılan çağda.

*
Bu tür davranışlar, çağın çok uzağına
düşer ve eyleme dökülürse, ters teper,
İşte bu da, yöneten tarafından,
bilinmesi gereken, bir başka gerçek olsa
gerek.
*
İlkel bir davranış biçimidir, kötü söz
söyleyerek, ötekileştirerek, yönettiğimiz
kişileri, dilediğimiz istikamete
yönlendirmek.
*
Zira üretkenlik, kaybolur yönetilende,
robotlaşır, yaptığı işlerde. Hâlbuki
idareci, "birimizin aklı, hepimizin
aklından fazla değildir, hepimizin aklı
bir araya gelirse kollektif akıl doğar"

felsefesini şiar edinilmeli ve bu fikriyat
üzerine, yönetim biçimini inşa etmeli.
*
Organizasyon yapısı ben de sizden
biriyim şeklinde olmalıdır, yönetence.
*
Empati her daim yapılmalı, yöneten;
sıklıkla kendini, yönetilen yerine
koymalı.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *