VELi YILMAZ

Bir Şehrin Dili

Kimi şehirler, derin bir geçmişe sahiptir.
İnsanlığın, ilk ortaya çıkışından,
yaşadığımız güne kadar, uzunca bir yol kat
etmişlerdir.
*
Birçok devir görmüşlerdir, ne çok
yaşanmışlığa tanıklık etmişlerdir o kadim
şehir. İlk çanak çömlek yapımından
başlayarak, tarihin tüm dönemlerinin
içinden, süzülerek gelmiştir, bugünlere
günümüze.
*
Birçok olgu saklar, bu kentler, kendi
bünyelerinde. Ne savaşlar görmüştür, ne
mücadelelere tanıklık etmiştir, ne kadar
çok şey tutarlar hafızalarının
derinliklerinde, bu kadim şehirler.

*
Bir dile gelse bu şehirler, nede çok şey
anlatırlar bizlere. Yine de biz, o kadim
kentlerin, dili ile konuşabiliriz, sahiden
bunu istiyorsak, gerçekten de diliyorsak.
*
Kimi kentler, çok özeldir, dünyanın en
müstesna, şehirleridir. Birçok kültür; derya
olmuş, bu kentlerden akmıştır, birbirine
karışmıştır, araştırıp, ayırdına varıldığında.
*
Herhangi bir sınır tanımaz, bu kentler,
kendi coğrafyalarının dışında, bir dünya
şehridir ve ortak bir kültürün ürünüdür,
özetidir aslında. Birçok insan, böyle
kentlerde, yaşamını sürdürmek ister.
*

Böyle kentler, o insanlar için vuslattır,
utkudur, ulaşılması gereken. Caddeleri,
sokakları, ne çok şey anlatır, o kadim
kentlerin, anlayana, anlamayı arzulayana.
*
Her bir yapısı için, ciltlerce yapıt
hazırlanmıştır. Lakin o yapıtlarda, yine de
eksiklikler vardır, tamamlanması gereken,
yanlar vardır.
*
Dünya başkenti gibidir, böyle kentler,
harikuladedir, içinde özgün bir özellik taşır,
böyle şehirler. Bir çağı açıp, bir başka çağı,
kapatacak kadar, etki bırakır, izler
oluşturur, Dünya üzerinde.
*
Nice savaşlar verilir, o şehirlerin uğruna. O
kentleri, tanımak ve bilmek, esasında;

Dünya’da yaşanmış olan kültürleri,
kavrayabilmektir bir bakma.
*
Yaşananların, öznesini yansıtır, bu kentler.
Tarihin derinlerinden, süzülerek gelir ve
özel bir özgünlük içerirler, kendi özgün
derinliklerinde.
*
Herkesin, elde etmek istediği, bir
mücevhere benzeyen bu kentler, nice
katkılar sunmuşlardır, kendi
coğrafyalarına, kendi coğrafyaların
dışındaki, tüm Dünya'ya.
*
Masallar anlatır anneler, nineler, uzak
diyarlarda, bu kentler ile ilgili kendi
çocuklarına, torunlarına. Bir masal
şehridir, bu şehirler, kendi
yaşanmışlıklarında.

*
Özlerini, kendi işlerinde saklarlar, bu
şehirler. Devamlı, yeni sürprizlere tanıklık
edelim, şaşkına dönelim diye.
*
Rayihası bir farklıdır, sıradanlıktan,
aleladelikten, uzaktır bu kentler. Gelin
gibi, farklılığı fark edilir, bu kentlerin, diğer
kentlerin yanında.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *