VELi YILMAZ

Bir Şehri Tanımak

Bir şehir aslında; tarihten, süzülerek
getirdikleri ile tanınır ve bilinir. Bir şehrin;
caddelerinin, sokaklarının, yerini öğrenmiş
olmak, o şehri tanıdığımız, bildiğiniz anlamına
gelmez. Çünkü o kentin, sokaklarının,
caddelerinin, dili vardır aslında.
*
Birçok şey anlatır, o sokaklar, o caddeler, o
binalar, bizlere, aslında. Her birinin, birçok
öyküsü vardır, kendi içlerinde sakladıkları. Ne
hikâyeler ne olaylar, geçmiştir, geçmişte. Ne
kadar yaşanmışlıklar saklamaktadırlar hâlbuki
kendi tarihlerinin, derinliklerinde.
*
Öğrenmek istersek o kentleri, kentlerin
sokaklarını, yapılarını, büyük keyif alırız, orada
bulunmaktan, o yapıyla, sokaklarla,
tanışmaktan.

*
Tarihi bir misyon üstlenmiştir belki de, o kent,
kökleri geçmişin derinlerinde, kaybolan. Kimi
kentler; semboldür, o ülke için ve hatta
yaşadığımız Dünya için.
*
Ortak kültürleri barındırırlar, kendi
bünyelerinde. Her kültürden, bir parça vardır,
bir iz vardır, kimi şehirlerde. O şehirler, hangi
ülkenin sınırları içinde olursa olsun, Dünya'ya
mal olmuşlardır, aslında.
*
Sınırlar sunidir, o şehirler düşünüldüğü, akla
geldiği zaman. Ne savaşlar yaşanmıştır, o
kentlerin, elde edilmesi uğruna. Birçok
mücadelenin, içinden geçmiştir, o kent,
düşünülüp, öğrenildiği zaman.
*
Kimler gelip, kimler geçmiştir, kimler
yaşamıştır, o kadim kentte, sırlarına vakıf

olup; öğrenildiği zaman. Kitaplar yazılmıştır o
kenti anlatabilmek için belki de.
*
Ama yine de, eksik bir şeyler kalır, yazılmadık
geride. O kadar çok, öğrenilecek noktası vardır
ki, o şehrin, öğrendikçe yenileri çıkar ortaya
"buda vardı, yarım kaldı" dercesine.
*
Adeta, dipsiz bir kuyu gibidir, o kent ile ilgili,
öğrenilmesi gereken bilgiler. Farklı bir felsefe
ile farklı bir anlayışla, yaklaşmak gerekir, böyle
şehirlere.
*
Sığlıktan uzaktır, bu kentler. Her köşesi, farklı
bir heyecanı yansıtır bizlere, o kentler
düşünüldüğünde.
*
Fikir sahibi olmak istiyorsak, o kentlerle ilgili,
derin bir bilgiye sahip olmamız gerekir, bilgisiz

fikir işçisi, olunamayacağının, bilinmesi
gerekir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *