VELi YILMAZ

Her Politikacı Siyasetçi Değildir

Siyah beyaz ekranlar evlerde çok yoktu, elektrik sevincini yeni yeni yaşıyordu uçsuz bucaksız mahaller.
*
O kim? Ne zaman? Gerçekten mi? Soruları sık sık tekrar ederdi.
Zira bir merak vardı, bir ilgi uyandırıyordu.
*
Dedik ya, ilk kez görülen siyah beyaz ekranlardan sonra yakından görme hevesi daha bir tavan yapardı.
*
Sonra ekranların popülerliği anlaşılınca masanın etrafına toplanmaya başladılar.
Efendim, rica ederim, buyrun buyrun sözcükleri sık sık tekrar ederdi, dilde tek bir kem söz olmazdı. Eleştirilerin dozu bile espriden öteye gitmezdi, tartışıldığı saatler sonunda tokalaşarak masadan kalkılırdı ve gerçekten halk o zaman kararını verirdi.
*
Kimi şapkası, kimi gömleği, kimi gözlüğü, kimi yaptığı işaretlerle sembolleşti, günahıyla sevabıyla aramızda olmayanlar da var ama hep hafızalarda kalan yöneticiler politikacılardı, göçüp gittiler.
*
Sonra köprünün altından çok sular aktı, siyasetçiler çıktı. O masa etrafındaki tartışma bugün yumruk yumruğa kavgaya dönüştü,
*
Herkes bağırıyor çağırıyor ama ortada gözüken bir şey de yoktu.
Köy, kasaba, şehir, kent adeta unutuldu.
*
İnsan odaklı hizmet rafa kalktı, üretim sizlere ömür denildi.
*
Hesaplar değişti, kimin e dediği bugün bile hala anlaşılamıyor
*
Oysa biz ne istedik ki, makamlar, koltuklar, sloganlar bize ne idi eninde sonunda. Bizim isteğimiz daha refah, daha huzurlu, daha müreffeh bir yaşamdı
*
Yani mutlu olmak istiyorduk sonunda yaşamın.
Kimse kavga etmesin, kimse gerilmesin kimse birbiri ile küs olması diye bekledik hep.
*
Geldiğimiz noktada kaybeden de biz olduk, çıkan kargaşadan elde edilen çıkmazlardan sonra kaybolduk gittik.
Ne ekmeğin tadı, ne mücadelenin onuru ne de siyaset denilen sözcüğe saygı kaldı.
Evet, evet politikacı değişince siyasetçi oldu, siyaset kulvarı değişti tekelleşti. Biz yerini ben aldı, çoğulun yerine tekil girdi. Çok bölüşümün adı unutuldu üçe beşe bölünmekle yetinildi.
*
Oysa siyah beyaz ekranlarda biz siyasetçileri özlemiştik.
Halka gülen, güven veren,
Acısıyla tatlısıyla bu ülkeye hizmete veren politikacıları bir daha bulurmuşuz bilemeyiz.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *