VELi YILMAZ

Ahlak Dehlizi

Ortak hassasiyetlere uygun davranır görünüp; aslında o olmayan, o düşünceyi benimsemeyen, menfaatperest kişiler bizden değiller.
*
Ham ahlaklı yaşamak, aslında yaşamamaktır, yaşadığını sanmaktır. Yanılgı içinde bulunmaktadır.
*
Söylediği sözün arkasında durmayan, attığı imzanın gereğini yerine getirmeyen, getirmekten imtina eden, toplumda gereği olmayan bir insandır, vesselam.
*
Tarafını seçmemiş, nerede durduğunu belli olmayan kişi, niteliksiz bir ahlakın temsilcisidir aslında.
*
Ülkesinin ilerlemesine katkı sunmayan, memleketinin ağacını, kuşunu, deresini, tepesini korumayan, ahlaksız bir yaşamın sularına yelken açmıştır aslında.
*
Bayrağına saygı beslemeyenin, hiçbir şeye saygısı olmayacağını, herkes anlamalı, bilmeli idrakine varmalı.
*
Ülkenin kurucularına saygısızlık yapmak, onların kurduğu Cumhuriyet'te yaşayıp, o kahramanları küçümsemek, bilinmelidir ki; basitlik ve küçüklüğün tam anlamı ile hakkını vermektir.
*
Bu ülkenin kuruluş felsefesi üzerinden yürümeyen, ülkenin kuruluş değerlerine zarar veren kişiler necasettir, işte bu biline.
*
Yaşadığı toplumsal değerleri geriye götürmek bir çeşit necasetlik yapmaktır pekâlâ.
*
Ülkesini yüceltmek için elinden geleni yapmaya çalışan evlatların, paçasından aşağı çekmek, ahlak bozukluğuna işaret eder pekâlâ.
*
Ülkesi için kurşun atan, şahadet şerbetini içerenleri, baş tacı yapmayanlar, ahlaksızlığın dehlizlerindedir aslında.
*
Bu ülkenin çocuklarını düşünmeyen yöneticiler, yırtık pabuçlu çocuklar aklına gelmeden hareket edenler, niteliksiz bir ahlakın içine gark olmuşlardır aslında.
*
Bu ülkenin tüm kazanımlarını mirasyedi gibi çarçur edenler, aslında ulusunu düşünmeyen, niteliksiz ahlaka sahip vatansızlardır, pekâlâ. 

*

Bu memlekette aydınlık fikirlerin oluşabilmesi için çabalamayanlar, ahlak kavramının çok gerisinde kalmışlardır pekâlâ.
*
Bu ülkenin çocukları, gençleri için eğitimde fırsat eşitliğini sunmayanlar, nitelikli bir ahlakın yanından geçmezler aslında.
*
Bu kişiler, hiçbir vasfı olmayan bir ahlakın, bekçileridirler aslında.
*
Adaletsizliği, adalet olarak tanıtmaya çalışanlar, niteliği olmayan, niteliksiz adaleti işaret ederler, niteliği olmayan bu kişiler.
*
Mülkün temeli olan adaleti, temelsiz bırakanlar, aslında insanları ahlaka hasret bırakmışlardır.
*
Temelsiz bir yaşamı, dayatmak suretiyle bizlere.
*
Belki farkındalar belki değiller, yıllardır yürüyen sistemlerin yürüyüşüne katkı sunmak yerine, o sistemlerin içini boşaltmak, etkisiz kılmak tam anlamıyla vasıfsız ahlakı tarif etmektedir vesselam.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *