VELi YILMAZ

Vizyon

Vizyon her canlının, hayat yolunda yürürken, doğuştan getirdiği ve sonradan elde etmiş olduğu kazanımlar veya birikimlerden oluşur.
*
Bu birikimler her canlının yaşam denen bu yürüyüşte yol almasını sağlar. Bu yolda nelerle karşılaşılabileceği, karşılaşılacak olduklarıyla nasıl mücadele edileceğini, belirleme sanatıdır vizyon.
*
Aslandan kaçan bir antilobu düşün. Kaçacak olduğu yolları, kendini koruyacak olan bitki örtüsünü hesap etmesi, ürettiği vizyonun bir sonucudur.
*
Değerlendirmeler birikimlere bağlıdır. Av olup, olmamak; bu birikimleri iyi detaylandırmak ile mümkündür.
*
Aslanda antilobu nereden ve ne şekilde, avlayabileceğini düşünmektedir aslında. Aslanın da antilobu avlayabilmesi, kuşkusuz birikimlerinin yol göstericiliğinde olacaktır.
*
Gerçekte bu iki canlının karşılaşması, fikirlerin karşılaşmasından başka bir şey değildir. Aslında av olmak yada olmamaktan çok, geleceği görmek, karşı tarafın hamlelerini tahmin ederek, ölümcül bir maç yapılmaktadır.
*
Yaşamın doğal seleksiyon kuralları işlemektedir. Ortama ayak uyduranlar yaşar, ortama ayak uyduramayanlar, veda eder yaşama.
*
Hayatta kalmak ya da kalmamak, hayatımıza kattığımız birikimlerin, yolumuzu ne kadar aydınlattığı ile ilgili, bir gerçeği anlatır hepimize. İnsan da öyle değil midir, hayatı hep bir proje ve hep bir düzlem üzerine oturmakla ilgili değil midir?
*
Bu amaçla birçok kişinin fikrini alarak, bir düşün birliği oluşturur ve bu fikriyatı sahaya süreriz ki, buna vizyon denir.
*
Yapılan iş toplantılarında, herkesin birikiminden faydalanarak, ortak vizyonu oluşturmak, yaşadığımız çağın altın kuralıdır. Ortak akıl, aklı öne çıkaran bir yöntemdir ve herkesin aklı bir araya gelerek, ortak aklın oluşması, doğru hedefleme yapabilmesine, olanak sunar.
*
Bireysel öngörü, tecrübeler temelinde, bireyler ilerleme sağlar. Ancak vizyon yönetimine bağlı hedeflemelerle, yaşadığımız çağda ortak fikirler, fikirsel paydalar üzerinde yürümektedir.
*
Yaşadığımız çağ ortak aklın, oluşturduğu geniş görüşlülük temelinde, ilerlediği görünmektedir. Tüm bilimsel ilerlemeler, bilim dünyasının, fikirleri bir potada eritip yol almasıyla, ortaya çıktığı görülmektedir.
*
Örneğin Rusya ve Amerika'nın ortaya koymuş olduğu ve işletmekte oldukları ortak Uzay İstasyonu projesi, böyle bir vizyonun sonucunda ortaya çıkmış bir projedir. Artık küreselleşen Dünya'da, doğru hedeflemeler yapabilmek, ortak vizyonu oluşturmakla ilgilidir.
*
Projeler bir ekip çalışması biçiminde yürütülmekte ve artık vizyonel karşılaşmalar, ekip karşılaşması biçimde, tezahür etmektedir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *