VELi YILMAZ

Değişim İçin Değiş

Hayat dediğimiz yolda doğru biçimde ilerlemek; değişimi kabul etmek ve ona ayak uydurmak ile ilgilidir.
*
Doğru biçimde ilerlemek ve engelsiz bir hayatı yaşamak istiyorsak, yürüyüp koşan ve bu yeniliklere yelken açan bu hayatta eski, eskimiş gömleğinin yerine, yeni o çağa uygun, çağdaş gömlekler giymeli.
*
Bu değişimi benimseyemez isek benliğimizde, ayak dirersek kapı eşiğindeki değişikliklere, yürüyüp koşan hayatın ayakları altında, ezilmeyi göze almışız demektir, hayat denen yolun herhangi bir safhasında.
*
Değişmek zorundayız, uçarcasına farklılıkların çoğaldığı bu hayatta. Her şey çok hızlı değişiyor, değişikliklerin birinin diğerini tetiklediği bu devirde. Zaman aktıkça değişim birken iki, iki iken beş oluyor.
*
Değişim o denli büyüyor ki bir kartopu misali, avucunun içine alabileceğin değişikliğin bir anda çığa döndüğünü görüyorsun.
*
Hafif bir esinti olarak görülen değişimin, fırtınaya dönüştüğünü görüyoruz.
*
Bu değişimi fark etmez isek, karşı durursak büyük fırtınaya, işte o zaman dallarımız kırılır, karşı durursak kopup gelen çığa, altında kalıp eziliriz, yok hükmünde olan bir varlığa döneriz. Statik bir durağanlığın içinde var olmak, kabul görmez hızla ilerleyen bu yaşamda.
*
Dinamizmi var edemezsek bu yaşamda, nehirde kontrolünü kaybetmiş kütük misali ilerlemenin, revan oluruz yoluna.
*
O halde değişim çağın kendi özünü oluşturmakta, içinde yaşatmakta. İnsan bu özle birliktedir aslında, onunla birlikte varlığını devam ettirir süreci yönetir.
*
Kişi denge tutturmak zorundadır içinden çıktığı özle, değişmek durumundayız değişmiş olan ile birlikte.
*
Bizler değişmeliyiz yenilenmeliyiz ki, içinde yaşadığımız hayat yenilensin.
*
Yeniliğin motor gücü biz olmalıyız, bizler olmalıyız ki, ilkleri yaşayalım, yaşatalım.
*
Değişim demek yenilik demek, yeni bir çoban ateşi olabilmek demek. Mihmandar olmak, kutup yıldızı olabilmek demektir, değişebilmek demek.
*
Yaşama katkı sunmanın adıdır değişmek. Yeni bir nefes, yeni bir alternatifin adıdır değişebilmek.
*
İnsanlığa sunulmuş bir armağandır aslında, değişmenin sonucunda değiştirebilmek. Değişmek demek tarihe not düşmek denemektir.
*
Kalıcı bir olguyu geleceğe armağan etmek demektir.
*
Değişerek bu değişimi gerçekleştirdiği için değişen kişiye önder denir ve onun izinde ilerlenir.
*
Değişen kişi örnek olmuştur etrafındakilere, değiştirdiklerine, arkadan gelenlere. Işıltılı bir yol bırakmak istemiştir, dokunmak istemiştir kişilere, değişmeye isteklilere.
*
Işık olmak için çabalayan bu kişi, bir köprü kurmak istemiştir geçmişten geleceğe.
*
Birikimleri değerlendirmek ve kendisinden başlayan değişime öncülük ederek.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *