VELi YILMAZ

Bildiğin Çektiğine Yetmiyorsa Yeni Bir Şeyler Öğren

İnsan hayat denen yolda yürürken, birçok sorunla uğraşır, zorlukları göğüslemek için çaba sarf eder.
*
Bu problemlerin üstesinden gelmek için aklını kullanır. Akıl eleğinden geçirir bütün olanı, biteni.
*
Ne, nasıl sorularını sorar kendi kendine. Doğru sonuçlar üretmek ister, bildiği bilgi temelinde. *
Bilir ki, sorunu aşmak için bilgi gereklidir. Bilir ki, bilgi aydınlığın kendisidir. Sorun dediğimiz engelle, teşhisi bilgi birikimi koyacaktır, bilginin ürettikleri soruna hâkim olacaktır.
*
Her yeni sorunda yeni bir şey öğrenir insan. Çünkü engeli aşmak ve koşuya devam etmek için bilmek, bilgi sahibi olmak insanın hayattaki ana ödevi.
*
Zaman zaman çok zorlanır insan, engelin içinde gidecek yol, çıkacak kapı bulamaz. Kapı duvar olmuştur her yer.
*
Bu açmazı açar hale getirmek için yeni bir bilgi kıvılcımı gerekir insana.
*
Öğrendiklerimize yeni bilgi eklememeliyiz ki, zorluk kapıları kolaya dönsün diye. İnsan zorladıkça bilgi üretir, insan zorlandıkça gelişim doğar çünkü.
*
Bütün gelişmeler zorluktan doğar, zor olanla karşılaşıldığında insan ya statik kalacak ya da dinamizmin penceresinden karanlığa uzattığı meşaleyi tutacak ve zorluk karanlığını aydınlatacak.
*
Yaşam bir serüven yaşam bir sürek avı bir bakıma.
*
Av olmamak için avlamamız gerekir.
*
Anlamak lazım bu yalın gerçeği. Eğer sorunlar yumağının avı olmak istemiyorsak şayet, sorun avının avlanabilmesi için yeni yöntemleri ve keşifleri bilgi dağarcığına katmalı, katmayı bilmeli insan.
*
Zorluğu yaşarken güçlüğü hissediyorsan derinden, ağlamayı bırak bilgiye bak, süzümlenmiş bilgiye kucağını aç ve vazgeçme bu rafine edilmiş bilgiden.
*
Bu bilgi zorluk dediğin demir dağını eritecek, sana yolu gösterecek. Öyleyse keşfet bilgiyi bilgeliği.
*
Engelli hayatın yarışını kazanmanı sağlayacaktır bilgi denen şeyin derinliği. Büyük zorluğun üstesinden gelmene yardım edecektir, bilgi dediğin sihirli kelime, ağlayarak bakmaman için geleceğe.
*
Yüksek bir düz duvar gördüğünde, karşıda, senin aracın, gerecin yeni öğrendiklerindir. Ham bilgiyi işleyerek, rafine bilgiye ulaşmak, zorlukları aşmak ve bilgiyi manivela olarak kullanmak, devamında zorluğu ortadan kaldırmak, bilginin güç olduğunu farkına varmak, bilgi hazinesinin farkını fark etmektir.
*
Yaşamdaki en önemli güç bilginin pırıltılarıdır. İşte bu pırıltılarıdır, bize karanlık gelen zorluğun, aydınlığa dönmesini sağlayan.
*
Ne zaman bir güçlükle, zorlukla karşılaşacak olsan sığın bilgi edinmenin erdemli yuvasına.
*
Bilginin meşalesini al eline, yakala karanlığın içindeki aydınlığı, çekilsin, uzak dursun senden, zorluk denen karanlık.
*
Bilgi ile bulabilirsin gizil gücü, ancak onunla çıkarırsın karanlığın içinden nadide sonucu. Bu nadide olan sonuç, çözüme ulaşan yol demektir.
*
Zorlukların üstesinden, açmazların içinden, yeni bilgilerle geçmek demektir.
*
Bilgi kılavuzumuz olmalı. Akılla harmanlanan soruları sormak ve analitik temeli netice elde etmek, zorluğu aşmak için üretilen formüldür aslında.
*
Bir yerlerde bilgi varsa, orada zorluk yoktur, güçlükten söz edilemez aslında.
*
Karanlıklar aydınlanmıştır bir bakıma. Çünkü bilgi ışıktır, karanlığı aydınlığa çeviren, demir dağını delen.
*
Kas gücü değildir esas olan. Bilgi maniveladır en büyük zorluğu kaldıran, zorluğu kolaylaştıran. Bilgidir çekim gücü çok olan, insanları etrafında toplayan ve ışıltısına doyulamayan.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *