VELi YILMAZ

Kollektivitizm

‘’Toplum açısından yararlı işler yapmak’’; hem kendimize saygımızın artmasını hem de toplumun bize saygı göstermesini sağlar.
*
Günlük hayatımızda sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve insanlara yardımda bulunan önemi "Fikirler üretmek ve fikirler üzerinden konu başlıkları açmak’’ ve bu konuların insanların ortak paydasına karşılık gelmesini sağlamak en önemli bir olgudur.
*
Her kesimin faydasına olacak, herkesin istifade edebileceği ortak olguları bulmak ve bu olgular üzerine kafa yorulması sağlamak, önemli bir husustur.
*
Zira hepimizin aklı birimizin aklından fazla olamaz. Hepimizin aklı bir araya gelince, Kolektif akıl doğar, mantığın öncelenmesi gerektiği ortaya konmalı ve bu minval üzerine hareket edilmelidir.
*
Fikirler üretilmeli ve türdeş fikirlerinde ana fikri zenginleştirmesi sağlanmalıdır. Dolayısıyla yüklediğiniz misyon gereği üzerinde konsensüs sağlanmış olan hususlarda yol açıcı olmanız ve ortak çıkar birliğine bağlı işbirliği alanlarının oluşması sağlanmalıdır.
*
Bu temel kavrama ne kadar yakın durursak, topluma o kadar hizmet etmiş oluruz.
*
Zira aynı amaca yönlendirdiğimiz insanlar tüm etkinliklerini bu alana aktaracakları için birbiriyle değil fikirlerle uğraşılacağı görülecektir.
*
İnsanların iyi daha güzeli arama yolunda koordine edilmesi toplum tarafından hoşlukla karşılanacak bir durum doğurur.
*
Zira bu durum bireyselliğin ötesinde toplumcu bir anlayışı doğurur.
*
Bireysel çıkarların yerine toplumun geleceği kucaklayan davranış modeli, toplumun çoğunluğu tarafından takdir görür ve memnuniyetle karşılanır.
*
Toplumcu bakış açısı ya da yöneliş yoluyla birçok insana dokunulur, bu dokunduğumuz insanların kendiniz dahi kimler olduğunu fark edemezsiniz.
*
Günlük hayatımızda bu tarz bütüncül yaklaşımlar yoluyla birçok insana yardım etmiş olur; elinden tutmuş oluruz.
*
Bu tarzda hareket edenler, toplum içinde vefa kavramının daha bir boy vermesini yeşermesini sağlayacaktır.
*
Bu durum ister istemez manevi bir duyguyu da hissettirecek, yapmış olduklarınız size haz verecektir.
*
Burada hissettiğimiz içsel mutluluk, hiçbir maddi veriyle kıyaslanamayacak kadar büyük ve etkilidir.
*
Sonuç olarak toplumun faydasına bir şeyler ortaya koyabilmek, insanları ortak bir payda etrafında toplamak ve her bir kişiyi fikir üretmeleri konusunda cesaretlendirmek, çok müstesna bir durumdur.
*
Ortak menfaatler de insanları uzlaştırarak kafa yormalarını sağlamak, ortaya mükemmele yakın en iyi sonucun çıkmasını sağlar.
*
Bu durumda birçok insana yardım etmiş olur, devamında birçok insana iyiliğiniz dokunmuş olur.
*
Bu nedenle toplumun ortak paydalarının bulunması ve bu konu üzerine kafa yorulması gerekir.
*
Bu durumun ortaya çıkaracağı sonuç, toplumun geniş kesimlerince, ortak alınan ve eyleme dönüştürülen işler olduğundan, maksimum verim elde edilmiş olacaktır.
*
Neticede burada önemli ve büyük bir mutluluk kazanılmış ve bu mutluluğa herkesi dâhil ederek hedefi yakalamış olacaktır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *