VELi YILMAZ

Bir Duruşu Bir Zarafeti Olmalı İnsanın

Hepimiz yaratılmış canlıların en mükemmeli insanız. Haliyle insanın doğası gereği karakteristik özelliği neyi; ne zaman; ne şekilde göstereceği belli de olmaz.
*
Günlük yaşamın içerisinde karşılaşabileceğimiz her türden etmenler olduğu gibi bu tür etmenlere nasıl etki ve tepki göstereceğimizde farklılıklar gösterebilmektedir.
*
İşte zarafet sözcüğünün önemi burada kendisini gösterebiliyor.
*
Kelime anlamına baktığımızda zarafet incelik, güzellik anlamını taşımaktadır.
*
Doğrusu bu koşuşturma içerisinde bu sözcüğü ne kadar anımsıyoruz o da tartışma götürür.
*
Karşımızdakilerle nasıl iletişim kuruyoruz, ya da iletişim kurarken nelere dikkat edip edemiyoruz bunu açıkça bilmemiz gerekiyor.
*
Dediğimiz gibi çünkü biz insanız ve insanı diğer canlılardan ayıran tüm özellikleri de her şeye karşın inandığımız zarafetinin varlığının göstergesidir.
*
Tıpkı içtiğimiz su, çiğnediğimiz lokma gibi hemen hemen bizimle örtüşmesi gereken zarafetten verilen taviz aynı zaman da kişiliği de ortaya koyar.
*
Kabalık ve nezaketten uzak hal ve hareketler insanı toplumdan uzaklaştırır, yalnızlığa iter.
*
İyi bir iletişimin ana maddesi de zarafettir, bu sözcük ne kadar üzerinde durulursa karşımızdaki kişi yada kişilerin nazarında saygınlığımızın bizim adımıza çok daha fazla olacağını unutmamalıyız.
*
Kısa ömrün önemli ödevleri arasındaki zarafet sahip olduğumuz dinin de aynı zamanda bir kuralıdır, emridir.
*
Ahlaklı toplumların, gelişmiş medeniyetlerin, kültür yapısı yüksek devletlerin temeline bakıldığında zarafetin ve inceliğinde artara yer aldığını görürüz.
*
Biz bunun daha net açılımını ‘adam olmak’’ şeklinde de tanımlayabiliriz.
*
Ne ekersen onu biçersin misali zarafet ve incelik aynı zamanda tevazu sahibi kimliğin tıpkı yerinden kıpırdatılmayan taş gibi bir sembol olduğunu unutmamalıyız.
*
Çürük temelin üzerine bina inşa edilemeyeceği gibi, zarafet ve güzelliklerden ırak karakterlerin ve kimliğin de gelecek adına toplumda kendine bir yer inşa edebileceği ya da durabileceği söz konusu olamaz.
*
Kuşkusuz bu konuyla ilgili pek çok örnek gün geçtikçe önümüze çıkıyor, zarafetin gerektiği noktasındaki haklılık kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *