VELi YILMAZ

Rekabet

Aslında ilk okuduğumuzda ticari bir kavram olarak belleğimize yerleşmiştir. Rekabetin düzgün koşullarda devamı aslında ortaya çıkacak eserin doğru olması adına birer artı göstergesi demektir.
*
Büyük toplulukların gelişimden rekabet her koşulda baştacıdır.
*
Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal kurtuluş savaşından modern cumhuriyete kadar izlediği yol aslında rekabetin gücünün anlamını taşır.
*
Neleri ihtiva eder rekabet. En güzeli, en iyiyi, en doğrusunu bulup ortaya çıkarabilmek rekabetin anahtarıdır.
*
Bir sade bakkalın bile müşteriye en iyi hizmeti sunması rekabetin ne derece önemli olduğunu ortaya koyar.
*
Yaşamın içerisinde de vardır rekabet. Sınıfın en çalışkan öğrencisine ulaşabilmek, herkesin parmakla gösterildiği bir karakter olmak bu konuya ilişkin olarak verebilecek örneklerdir.
*
Baktığımızda milletlerarasında da bir rekabet unsuru vardır. Çıkar ilişkilerine dayanan bu gelişme daha çok en önde kalma sebebini oluşturur.
*
Son teknolojik silahlar, son teknolojik bilgisayar, otomobil rekabetin getirdiği güzel eylemler içerisindedir.
*
Rekabet yapılırken oluşturulmaya çalışılan ortam nelere sebep olur.
Bu konuda başlı başına aslında bir tartışma konusudur.
*

Rekabet içerisindeki tarafların öncelikli olarak bu işin ahlaki boyutuna dikkat etmesi gerekir. Sadece kazancı kendi tarafına çevirme iddiası bile sözcüğün anlamını yitirmesine yol açar.
*
Örneğin sınıfta yapılan bir münazarada öğretmen çocukların ortaya koyduğu düşünceleri tam bir tarafsızlık içerisinde yorumlamalı, kazanan tarafı ilan etmelidir.
*
Bu bir basit örnek olsa bile bugün özellikle devlet nazarında iş yapan kelli felli şirketlerin haksızlık ortamı oluşturmaması adına istenilen şartları yerine getirip getiremediği ilkesi özenle takip edilmemelidir.
*
Rekabetle tarafsızlık ilkesinin korunması ortaya çıkacak her türlü işin sağlıklı, olumlu ve hepimiz adına yarar sağlayacağı bir eylem olarak ortaya çıkar.
*
Hülasa bir anne babanın bile çocukları arasında ortaya koyacağı tavır bile yaşamın içerisinden gelen sağlıklı birey olma adına her birinin tatlı bir evrilmeden sıyrılarak kendi ayakları üzerinde tutunabilmesi adına birer gösterge işlemi olabilecektir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *