VELi YILMAZ

Haberleşme Araçlarının Önemi

İlk çağlardan bu yana haberleşme araçları insanlar tarafından etkin bir biçimde kullanılmış, insanlar her daim haberleşebilmek için haberleşme araçlarına ihtiyaç hissetmişlerdir.

*
Şişenin içerisine haber kağıdı bırakmak suretiyle duman yoluyla haberleşmeden başlayan haberleşme araçları, sonraki dönemlerde bir haberci vasıtası ile iletilmeye başlanmış, devamında daha sonraki dönemlerde telgraflar kullanılmaya ve mors alfabesi ile yazışmalar yoğunlaşmıştır.
*
1876'da Grambel'in ilk kez telefonu icat etmesi ile beraber insanlar özlediği bir şey gerçekleşmiş ve insanlar ilk kez sesli olarak telefon denen araçla konuşmaya başlamışlardır.
*
Telefonun icadı dünyada çığır açan bir icattı.
*
O güne kadar insanların teması için kullanılan araçlar tarihe karışmış gerçek sesi ileten ve telefon denen icat gün yüzüne çıkmıştı.
*
Bu icat insanlar arasında iletişime farklı bir boyut katmaktaydı. Zira insan doğası gereği iyi kaliteli iletişim kurmak ister.
*
İnsanları irtibat kurarak sosyalleşmesi tıpkı yeme içme gibi fizyolojik bir olgu olup; bu önemli ihtiyacı telefon karşılamıştır.
*
Dünyada iletişime duyulan ihtiyaç diğer tüm ihtiyaçların önünde yer almaktadır.
*
İhtiyacın yoğunluğu ister istemez gelişimi de tetiklemektedir. Bu sebepten artık insanları ya da tüm canlıları birbirine yaklaştıran önemli bir araç haline gelmiştir.
*
Haberleşme araçları uzakları yakın etmiş insanları birbirinin yanındaymış gibi hissettiren, özlem kavramını ortadan kaldıran önemli araçlardır.
*
Çağımızda iletişim araçları sayesinde görüntülü konuşabilmek mümkün olmuştur.
*
Özellikle mobil telefonlar günümüz iletişiminde çığır açmıştır.
*
Telefonlarla birlikte mektup kavramı tamamen devre dışı kalmış, söyleyeceğimiz ya da tarif edeceğimiz ne varsa iletişim araçlarıyla artık anlatabilir olmuşuz. İletişim araçları kendinden bahsetme, özel konuları konuşma gibi hususların dışına çıkarak, merak edilen ve insanların bilgi bağlamında ilerlemesine katkı sunacak hususları da toplumun dikkatini sunmaktadır.
*
İletişim araçları kurulan temaslar neticesinde bilgileri birleştirmekte, bu yolla en doğru olanın ortaya konulmasına katkı sunmaktadır.
*
Bu çerçevede iletişim araçları bilgi toplumunun oluşmasına katkı sunmuş bu yolla insanlığın ilerlemesinin önünü alabildiğine açmıştır.
*
Bugün kıtalararası görüşmeler aşılmış; uzay dünya arasında görüşmeler yapılır hale gelmiştir.
*
Bunu da geçtik iletişim araçları o denli gelişti ki, artık; uzay içinde iletişim kurulabilecek varlıklar aranmaktadır.
*
İletişim araçları yalnızca insanlığa hizmet için değil, canlılar arasında temasın nasıl kurulduğuna da ışık tutmakta.

*
Balinalar ve Yunusların kendi aralarındaki iletişim seslerinin çözümlemesi yine bu araçlarla yapılmaya çalışılmaktadır.
*
Hayatın odağında yer alan iletişim araçlarını yaşamın merkezinden çıkarsak medeniyet diye bir şey ortada kalmaz diye düşünmekteyiz.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *