VELi YILMAZ

Bir Hayali Gerçekleştirmek

Kimin dünyasında bu sözcüğe yer yoktur.
*
O duyguları kim yaşamaz istemez ki,
*
Şüphesiz yaşam uzun bir koşudan ibarettir.
*
Kimi zaman başaramadıklarımız içimizde bir uhde gibi kalır hayaller.
*
Uzun süredir hayal ettiklerimizin özlemleriyle yanıp tutuşan yürekler, bir hayalin aynı zamanda peşinde de koşagelir.
*
Kuşkusuz, bu noktada hayal mi gerçek mi ikilemi arasında süre gelen kimi ikilemlerin duracağı bir noktanın varlığı kaçınılmazdır.
*
Hayal insan benliğinde öteden beri var olan tartışmasız bir hedeftir.
*
Öyleyse hayali gerçekleştirmek için yaşanması gereken ilk tecrübe ise çok çalışmaktır.
*
Öğrenci, en iyi üniversite hayali ile yanıp tutuşurken, siyasetçi daha iyi makama gelmek için temposunu artırırken, memur daha iyi bir terfi için gözünü budaktan sakınmaz iken işte bir hayali gerçekleştirmek tanımı yanına ne kadar yakışan bir sözcüktür.
*
Özellikle Anadolu’da da bu manada varılmak istenen koşullar hep bir mücadele içerisindedirler.
*
Evladı evlendirmek, telli duvaklı bir gelin almak, askere göndermek kınalı elli çocukklarını, torunları sevmek, yaşam boyunca Anadolu insanının hayalinde yatan gizli sevinçleridir.
*
Peki, o zaman tahtaya çakılmış misali durarak bu sözcüğün varlığı sürdürülebilir mi?
*
Hayaller, hep ulaşılmaz gibi görünse de başarılmayacak gibi değildirler.
*
Yeter ki insan amacına uygun hareket edebilsin.
*
Tarlada büyüyen ekin misali, hasat sonu yüzlerdeki mutluluğu görür gibi, bereketi yaşar gibi hayal, içimizde duran birer anıt gibidir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *