VELi YILMAZ

Teknoloji Kullanımının Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir

  • Home
  • Blog
  • Blog Genel
  • Teknoloji Kullanımının Sosyalleşme ve Toplumsal İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir

Şunu belirtmek gerekir ki, teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek ancak; bunun da bir takım yan etkileri yok değil.
*
Artık her birimizin bir bilgisayar ya da telefonu mevcut.
*
Buradaki oyunlar, arkadaş grupları ile sanal görüşmeleri hayatımızın merkezine koymuş durumdayız.
*
Birbirimiz ile olan sıcak temasları unutmuş durumdayız.
*
Komşuluk ilişkileri tamamen rafa kalkmış durumda.
*
Aile içinde dahi yüz yüze iletişim kurulamaz olmuş. Eski yıllarda aile bireylerinin akşam yemeklerinde bir araya gelmesi, günün nasıl geçtiğine dair aile meclisi de hasbihâller edilmesi olağandı.
*
O dönemin özlemle anılabilecek yanları vardı ve anı biriktirebiliyorduk.
*
Birlikte yaşananları, yaşanmışlıkları zihin bir köşesine not etmesi küçük ya da büyük anıların bizleri mutlu etmesi, duygulandırması, önemsenecek bir olgudur.
*
Çünkü yaşananlar hayatın içinden gelen somut olgular ve hiçbir yapaylık taşımaya niteliğe sahipler.
*
Siyah önlük ile okula gidilen çağı yaşayanlar, geriye dönüp baktıklarında çok daha güzel, kendisi için önemli olduğunu düşündüğü günleri hatırlayacaktır.
*
Artık normal konuşma yapılamaz hale geldi. Her husus artık yazışılarak eyleme dökülür oldu.
*
Konuşmanın, dokunmanın vermiş olduğu sıcaklık, neredeyse ortadan kalkmış hale dönüştü.
*
Bizce bu durum ciddi bir sosyalleşme bozukluğu olarak görülmekte. Aynı ortamı paylaşıp günaydın ve iyi akşamlar dışında cümle kurulmaması demek, açıkça söylemek gerekirse asosyal bir durumu işaret etmektedir.
*
Teknolojinin bu kadar gelişmesi ve teknolojik gereçlere bağımlılığın artması, çekirdek aileyi kökünden sarsmıştır.
*
Aile bireyleri birbirine yabancılaşmış, dolayısıyla bu durum toplumun genel durumunu etkilenmiştir.
*
Komşuluk ilişkileri zedelenmiş, bağlar zayıflamış, bağların zayıflamasıyla örf adet ve geleneklere dair toplumun temel çimentosu durumundaki bağlama notaları zarar görmüştür.
*
Bu durum aynı binada oturup birbirine selam vermeyen kişilerin oluşması sonucunu doğurmuştur.
*
Yukarıda izah çalıştığımız husus öyle bir hal almış ki, apartmandan cenaze çıkarılacak olsa cenazeyi götürebilmek için dördüncü kişinin bulunamadığı noktaya evrimişmişiz.
*
Bizce bilim camiasının konuya angaje olması, sosyologların bu durumu tersine çevirebilme noktasında kafa yorumları, yanı sıra diğer bilim disiplinlerinden de istifade edilmesi gerektiği kanısını taşımaktayız.
*
Sosyalleşme olgusuna tekrar dönülmesi, bu amaçla neler yapılması gerektiği gibi hususların üzerinde durulması zorunludur.
*
Bu önlem mutlaka, yaşanan sosyalleşme bozukluğu dikkate alınarak ve daha fazla yaygınlık kazanmadan zaten olumsuz olan bu durum, daha fazla olumsuza evrilmeden önlemler hayata geçirilmelidir.
*
Bu durumun nasıl önüne geçileceği konusunda seminerler, paneller düzenlenmelidir.
*
Her kesimden görüşler sorularak bir potada eritilmeli ve ortak bir paydada etrafında çözüm bağlamında çalışmalar yapılmalıdır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *