VELi YILMAZ

Gelecekteki hedeflerimiz ne olmalıdır

Gelecekte yalnız kendin için değil bu ülkenin bireyleri olarak, ışık açmak gelecek hayattaki yaşam standardını yükseltmek, buna bağlı olarak çevremizdeki insanların da yaşam standartlarını, birkaç tık yukarıya taşıyabilme noktasında, kamu görevinin dışında serbest alanda çalışmak suretiyle birçok denemenin içerisinde yer aldığımı rahatça söyleyebilirim.
*
Devamında serbest alanda yürüttüğümüz gayretlerimiz devam etmekte.
*
Bu bağlamda 90'lı yıllarda eski Doğu bloku ya da demirperde ülkeleri ile ilgili ticaretin içinde var olmaya çalıştık.
*
Bu maksatla idiler dış ticaret isimli bir şirket kurularak faaliyetler sürdürüldü.
*
Lakin çeşitli nedenlerden dolayı bu faaliyetleri sonlandırmak durumunda kaldık.
*
Daha sonra sağlıkla ilgili olarak, daha çok yaşlılığa bağlı kas tutulmalarında etkili, içinde şifalı taşlar yürüyen Kore malı yataklarla ilgili olarak bir iş yeri açtık.
*
Yeterli tanıtımını yaptığımızı düşündüğümüz halde gerekli müşteri ya da bulunan kullanıcı oranını yakalayamamamız nedeniyle, bu işi bırakıp aynı mekanda elektronik akupunktur ile bel fıtığı tedavisine başladık.
*
Bu maksatla hakkını teslim etmemiz gereken kardeşim Sayın Veli Yılmaz'ın büyük emekleri olduğunu belirtmek isterim.
*
Bu konuyla ilgili birçok insanla kişi ile görüşüldü. İstanbul yakınındaki illere, ilçelere gidildi ve uygulamalar icra edildi.
*
Bu süreç içinde ücreti mukabilinde Mustafa Bey çalışmalarını bizler ile birlikte sürdürdü. Zira akupunkturun uygulayıcısı o idi.
*
Pek tabi ki muayene olmayı arzulayanları ise daha ziyade kardeşim aracılığı ile elde ediyorduk.
*
Ancak elektronik akupunktur mevzusu yeterince insanlar üzerinde etki oluşturmadı.
*
Yanı sıra aynı dönemde tebabiyet ile ilgilendik ve Tıbbi aromatik bitkiler bölümünü bitirmiş olan Zeynep Hanım'la işi yürütmeye çalıştık.
*
Lakin bu işte de yeterince etki oluşmadığı için konu edilen işler sönümlendi.
*
Devamında biraderimiz Sayın Veli Yılmaz'ın da desteğiyle Karaköy perşembe pazarında İlyasoğlu iş merkezinin 3 katında bulunan ofiste, klasik yöntemlerle akapunkturu devam ettirmek ve hem de tebabiyet mevzusunda yeni yönelişler oluşturarak, akupunktur ile tabiyet ve buna bağlı farklı tedavi yöntemlerini birlikte yürütmeyi düşündük ve planladık.
*
Bu maksatla satın alma yönüm dolayısıyla bu alandaki çevrimi harekete geçirdim.
*
Dr. Abdurrahim Can, Dr. Abdulgaffar Tamuygur ve daha ismini hatırlayamadığım birden çok doktorla yukarıda izaha çalıştığım hususlar temelinde görüşmeler tesis ettim ve doktorlarla yol olmaya başladık.
*
Lakin doktorlardan bir tanesi için hakkın vaki olmasına müteakip akupunktur merkezinin yerini değiştirme kararı aldım.
*
Bu kararı almam da ki önemli nedenlerden bir tanesi, iş yapılacak yerin hastanenin karşısında olması ve işyerinin çocuk yuvası ile bağlantılı olması olarak gösterebilirim.
*
Burada da Profesör Doktor Tursunay Habis isimli Doğu Türkistan vatandaşı bir doktor ile çalışmayı hedeflemiştik.
*
Yanı sıra başka doktorlar ile de bağlantımız sürdü. Aynı mekânda birde de sekreter görevlendirdik.
*
Lakin kurduğumuz iş yeri için ortağımız olarak gördüğünüz Naci Bey; hasta ayarlayamadı yada ayarlayamadı sonuç olarak bu mekanı da kapatmak zorunda kaldık.
*
Devamında yine aynı konuyla ilişkili bağlantılı olarak, başka işlerde yapmaya çalıştık.
*
Örneğin Maraş akupunktur ile bağlantı kurarak ki; bu bağlantının kurulmasına Sevgili kardeşim Sayın Veli Yılmaz önayak olmuştur.
*
Buradaki yöntem ise Maraş akupunktura hasta sağlamak ve karşılığında komisyon almak biçiminde olmasını hedeflediğimiz bir plan düşünmüştük.
*
Farklı nedenlerden dolayı, Bu girişimde sonuçsuz kaldı.
*
Bunun dışında gerçekten benim de aklıma gelmeyen bir takım işler ile ilgilenmeye çalıştık, çabaladık.
*
Lakin somut bir sonuç elde edilemedi. Daha sonraki yıllarda ki son yaklaşık 5 yıllık süre içinde baharat konusu ile ilgili çalışmalarının içerisinde bulunduk.
*
Bu maksatla Gaziantep ilinin birçok ilçesine gidildi gezildi.
*
Devamında salamurası yapılmış asma yaprağı konusu ile kurutulmuş sebzeler hususu beraber yürütülmeye çalışıldı.
*
Bu alanda belirli bir ilerlemenin yakalandığını söyleyebilirim.
*
Bu maksatla yanımdaki arkadaşın Şenol Bey ile ve şimdi ismi dahi hatırımda olmayan kişilerle, İstanbul’un birçok noktası, birçok restorantı gezildi. Adeta gidilmeyen, ayak basılmayan yer kalmadı demiş olsak sanıyorum çok da konuyu abartmış olmayız.
*
Sonrasında bu alandan koparak daha ziyade aracılık faaliyetlerinin sürdürülebileceği farklı bir alana geçtik. Bu arada ismi "velkem" olan aslında Veli – Kemal isimlerinin ilk 3 hecelerinin birleştirilmesi ile elde edilen bir ismin adı altında yaklaşık bir buçuk sene önce şirket kuruldu.
*
Aracılık faaliyetlerini halihazırda en az 3 yıldır sürdürmekteyiz.
*
Bu konuyla ilgili olarak sayamayacağım kadar çok insanla görüşmeler, toplantılar, randevular yapıldı.
*
Yanısıra seyahatler yapıldı. Aracılık faaliyetleri kapsamında irili ufaklı sayamayacağım kadar çok iş ile ilgilenildi.
*
Lakin verilen bunca emek, harcanan onca çaba ve maruz kalınan ağır mobing şartlarına rağmen, elle tutulur gözle görülür somut bir sonuç elde edilemedi.
*
Bu noktada neyin düşünülüp, neyin düşünülemeyeceği mevzusu ise ancak bunu öğrenmek isteyenin empati yapması ile ilgilidir.
*
Bu konuyla ilgili varılabilecek çıkarım; çıkarımı öğrenmek isteyenin kavramı tam olarak algılaması, yukarıdan aşağıya kadar kabaca sıralamış olduğumuz serüvenlerin içselleştirmesi, bu serüveni yaşayanın yerine kendini koymayı becere bilmesi ile ilişkilidir.
*
Bu doğrultuda çok uzun zaman yürütülen, çok ciddi bedeller ödenen, derin hayal kırıklıklarıyla sonuçlanan, birçok işten bahsetmekteyiz burada.
*
Bir kategori ya da bilimsel bir metot üzerinden yapılacak bir değerlendirmede, bu kadar yüksek tempoyu elle tutulabilir, somut hiçbir sonuç elde etmeden kaç kişinin yada yüzdelik veya 1000’lik dilim açısından ne kadar oranda ki insanın, bu denli çok çaba sarf edeceği veya çaba sarf edebileceği bir araştırma konusu olsa gerek.
*
Dolayısıyla bizim bir araştırma konusu ya da sosyolojik yargıda bulunmamız bilim disiplinleri açısından doğru olmaz.
*
Bu bakımdan öncelikli olarak söyleyebileceğimiz nasıl bir düşünceye sahip olunacağı noktasında, bunu öğrenmek isteyenin araç olarak empati kavramını tercih etmesidir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *