VELi YILMAZ

Bayrağımızı Ve Yurdumuzu Niçin Severiz

Bayrak bir memleketin bağımsızlık sembolüdür.
*
Yurtsa (Vatan) sınırları belirli bir toprak parçasını ifade eder.
*
Bayrak ve yurt birlikte düşünüldüğünde bu topraklarda yaşayanların hür ve bağımsız olduğu anlamına gelen bir ifadeye karşılık gelir.
*
Bu kısa tanımlamadan sonra, bu kavramların nasıl kazanıldığı üzerinde durulması gereklidir.
*
Bu topraklar işgale uğramış, müstemleke yapılmak istenmiş, bu amaçla içinde yaşayan insanlarımıza, düşmanlarımız ve onların yerli işbirlikçileri tarafından zulüm reva görülmüş; her türlü melanet haklı gösterilmeye çalışılmıştır.
*
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Profesör Doktor Afet İnan'ın doktora tezine el yazısı ile yazdığı üzere "Bu topraklar en az 7000 yıllık Türk beşiğidir." demektedir.
*
Yani bu milletin bu topraklar en az 7000 yıldır Türk evidir.
*
İşte bu kadar çok kök saldığımız topraklarımızdan, evimizden zorla tahliye edilmeye çalışılmışız.
*
Ülkenin ana damarları, haberleşme altyapısı, limanları, tren yolları işgal edilmişti.
*
Binlerce yıldır asker olan bu memleketin evlatları silah bıraktırılıp, terhis ettirilmiştir.
*
Türk evlatları, kendi memleketlerinde düşmana hizmet eden uşaklara dönüştürülmeye çalışılmıştır.
*
Halk yıllarca cepheden cepheye koşmanın verdiği yorgunlukla bitap düşmüş, perişandır.
*
İstanbul'da sarayda yaşayan padişah ve sadrazam, farklı bir anlatımla saray eşrafı, kendi derdine düşmüş; yaşadığı konforu nasıl devam ettirebilirimin peşindedir.
*
Ülke üstündeki bulutlar iyice kararmış, işgal iyice yaygınlaşmış, İzmir Valisi Kambur İzzet Paşa dahi oturduğu mevki düşünerek, Yunan işgaline seyirci kalınmasını (söylemiş olduğu söz ve davranışları ile varolan işgali görmezden gelmeye çalışmıştır.) istemiştir.
*
Herşeye rağmen bu tecavüz karşısında Gazeteci Hasan Tahsin (Osman Nevres) namus, şeref, haysiyet ve gururun bu topraklardaki simgesi olarak, ilk silahlı karşı duruşu İzmir'de işgal güçlerine karşı sergilemiş ve hunharca şehit edilmiştir.
*
Şerefin haysiyetin ve onurun yanında, canın bir kıymet – i harbiyesi olmadığını, esas hasletin, en büyük namusun, vatan olduğunu, İzmir Kordon boyunda Yunan "Efsun" isimli alaya karşı durarak gösteren Osman Nevres; bu toprakları niçin sevmemiz gerektiğini, bayrağın ne demek olduğunu, düşmana karşı gösterdiği hareketle anlatan vatan evladıdır.
*
Bununla birlikte yakılan bu çoban ateşi, memleketin her yanına sıçramış ve düşmana her yerde karşı duruşlar başlamıştır.
*
Bu memleket kadınıyla, kızıyla, yeni yetişmekte olan delikanlıları ile at pisliğinden topladıkları buğday taneleri ile beslenmeyi göze alarak, savaşmaya başlamıştır.
*
Tarih tam 1919 yılının 5. ayının 19. günü Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Samsun'a gelir.
*
Tüm dağınık durumdaki, başkaldırı halinde, mücadelesini sürdüren milli çeteleri tek çatı altında birleştirerek, Anadolu ve Rumeli Müdafaa – i Hukuk ismiyle ile bir çatı altında toplar.
*
Halkın kendi büyük önemli kararını verebilmesi için kongreler gerçekleştirir.
*
Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır fikrini kayıt altına aldırır.
*
Tüm bu evrelerin hainlik olduğu, İstanbul hükümeti tarafından düşman uçakları aracılığıyla, memleket üzerine atılan broşürler ile halk yanıltmaya çalışılır.
*
Daha sayamayacağımız neler neler halkı mücadeleden alıkoymak için yapılır.
*
19 Mayıs 1919'dan, 30 Ağustos 1922 tarihine kadar namusu, şerefi, haysiyeti için bu memleket, canını dişine taktı ve düşmanı yurttan attı.
*
Sonra devrimler dönemi başladı. Bu kahraman millete hak ettiği değeri vermek, kahraman Türk kadını hak ettiği noktaya taşımak, Türk çocuğunun yetişmesi ve donanımlı bireyler olmasını sağlamak maksadıyla bir dizi devrim yapıldı.
*
Yukarıda izaha çalıştığımız çerçevede, bu memleketi ve bu toprakları bize armağan edenler için sevmeli ve korumalıyız.
*
Namus, Şeref, haysiyet kavramlarını her şeyden önemli bir değer ölçüsü olarak bilmemiz gerektiği için ay yıldızlı bayrağı başımızın üzerinde tutmalıyız.
*
Bu memleketin evlatlarının kanıyla sulandığı için bu toprakları sevmeliyiz.
*
Bayrağımıza ve Yurdumuza, sevmekten çok daha öte bir duygu ifadesine karşılık gelen kutsi değerler yüklemeliyiz.
*
Bu vatanın evlatlarınca aç susuz kazanılan bu topraklara, bunun için aşkla bağlı olmalıyız.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *