VELi YILMAZ

Ahlaklı ve Hoşgörülü İnsanlar Olmak

Ahlak ve hoşgörü kavramları değerler manzumesini anlatan, toplum içinde anonimlik kavramının içinden süzülerek gelen, halkın geniş kesimlerince kabul görmüş, daha ziyade yazısız toplum kurallarını ifade eder.
*
Bu cümleden hareketle "ahlak" kavramı birçok değeri içerir.
*
Örneğin ülkeye memlekete hizmeti öncelemek suretiyle iyi bir eğitim alabilmek için çabalamak, bu eğitimin karşılığını verebilmek için tüm üretkenliğimizi alanda kullanabilme yetisini becerebilmek, namuslu bir iş yapmak demektir.
*
Namus kavramını en iyi kapsayan ya da karşılayan "Vatan" kavramı olduğu için aslında ahlak kavramı da bu düzlemde açıklanması durumunda en doğru sonuç elde edilmiş olur.
*
Zira hür, bağımsız ve kendi kararlarımız doğrultusunda yaşayabileceğimiz, sınırları belirli bir toprak parçası ve bu toprak parçası üzerindeki bütünlüğü ifade eder vatan. Toplumca bu maksatla değerler atfettiğimiz, kutsiyet yüklediğimiz bir olgudur vatan olgusu.
*
Devamında bu vatanın bakir topraklarını işlemek, halkın kullanımına açmak, hayvancılığı geliştirmek, dolayısıyla halkın refah düzeyini yükseltebilmek bir ahlaktır.
*
Çünkü bu yolla siz topluma dolayısı ile vatana hizmet etmiş oluyorsunuz.
*
Bu mevzuya özellikle bu makalenin genel düzleminden bağımsız bir detay olarak, yukarıda izaha çalıştığımız konuyu ele almayı doğru bulduk.
*
Zira bu hususu bizler Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Atatürk Orman Çiftliği'nin açılışında Amerikan büyükelçisinin Çiftliği ziyaretinde, temel düşünce örüntüsünün en önemlilerinden birinin de ekonomik yönden halkın elini tutmak, ona yol göstermek olduğunu ve ahlak konusunda en önemli kavramlardan birinin bu olduğunu bizler Gazi'den öğrendik.
*
Dolayısıyla bu hususu yansıtmayı görev bildik. Aslında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Orman çiftliğini kurmakla iktisadi kalkınmanın ve kendi kaynaklarına dayanarak kalkınmanın ne denli önemli olduğunu, Türk halkına göstermeye çalışmıştır.
*
İşte bu sebepten ötürü bu memlekette yapılabilecek en ahlaklı davranışlardan birinin ya da çalışmalardan birinin, memleketi kendi dayanakları üzerinde, iktisadi yönden kalkınması, yükselmesi yücelebilmesi konusunda yol gösterici olmanın ahlaklı bir davranış olacağını, keskin biçimde büyük önderimiz bizlere göstermiştir.
*
Devamında halkı bilinçlendirerek, üretim çalışmaların içerisinde var ederek, kooperatifçiliği yaygınlaştırarak ve bunun için çaba sarf etmek en ahlaklı davranış olsa gerek.
*
Bu memleket için canını feda eden, bin bir yokluk içinde bu memleketi savunan insanları, kendi torunlarına tanıtmak atalarını anlatmak, büyük bir fazilet ve ahlak kavramına karşılık geliyor olsa gerek.

*
Tam tersi durumda ahlaksızlık olarak değerlendirilmelidir kanımızca.
*
Diğer yandan tüm bunları yaparken ve bu süreçlerin öğrenilmesi ve öğretilmesinde hoşgörü sahibi olmak bir erdemdir.
*
Kişi ya da kişilerce bu değerlerin kanıksanabilmesi sırasında aklımıza gelmeyecek çeşitli nedenlerden dolayı sorunlar yaşanabilir.
*
Bu durum ve olguları olabildiğince hoşgörü ile karşılamak ve bu sayede ahlak kavramını öğrenmeye çalışanları ötelememiş ve cesaretlerin de kırmamış oluruz.
*
Konuyu bir parça daha açarsak, İstiklal Marşı'nı büyük bir huşu ile okumak, saygı ile dinlemek, bu davranışın niçin böyle yapılması gerektiğini anlatmak, algılatmak, özü ile kavratmak, derin bir ahlak mevzusunu içerir.
*
Tersi ise aşağıdan da aşağı bir ahlaksızlığa işaret eder.
*
Bu konuyu anlamayana birçok defa anlatmak, anlamadığın yerleri tekrarlamak bir hoşgörüdür.
*
Bunu yapmamak ise sığ bir hoşgörüsüzlüğü tarif eder.
*
Okullarda her sabah söylenen, Türk olmanın gururu, büyükleri saymak gerektiği, küçükleri sevmek gerektiğini anlatan, özlü ulviyet içeren ifadeleri tekrarlamak, kanıksatmak derin bir ahlakı tarif eder.
*
Tersi durum ise bu özlü fikirlerden düşüncelerden, dolayısıyla, yapılan aşıdan çocukları, gençleri mahrum bırakmak; önemli bir ahlaksızlığı, haysiyetsizliği, cibilliyetsizliği, bilimum bütün melaneti tarif eder.
*
Hülasa ülkeyi, vatanını sevmek en önemli ahlak kavramına karşılık gelmektedir.
*
Vatanın niçin neden sevileceğini öğretmek, öğreticiler açısından en koyu ahlak kavramının karşılığıdır.
*
Bireyler açısından öğrenme değişkenlik göstereceği için yaşanacak zorluklarda, bireylere toleranslı davranma en temel öğretim öğesini yansıtır.
*
Hoşgörülü olma, sabır gösterme, adilcenap olunması vazgeçilmez temel kavramlardan biridir.
*
Dolayısıyla ahlak kavramından bahsederken bireysel değil toplumsal ahlaktan ve bunu da vatanla bağdaştırarak yapmamız gerekli.
*
Zira ahlak kavramının en büyük ortak payda olan "Vatan" ifadesi karşılamaktadır.
*
Genel büyük çatıdaki ortak değerler sinsilesine, gerektiği gibi hassasiyet gösterilirse, insanlar birbirine çok daha bağlı, çok daha güvenen, birbirine karşı çok daha yardımsever olacakları kuşku götürmez bir gerçektir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *