VELi YILMAZ

Kardeşlik ve Barışın Dünya’ya Yayılması İçin Neler Yapılmalı

  • Home
  • Blog
  • Blog Genel
  • Kardeşlik ve Barışın Dünya’ya Yayılması İçin Neler Yapılmalı

Bu konuda dünya'da diyebiliriz ki en önemli ve büyük adımı Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk atmıştır.
*
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ederek, bu bayramla dini, dili, ırkı her ne olursa olsun her milletten çocuğun, kardeş olduğunu vurgulamak istemiş ve her coğrafyadan, gelecek nesillerin büyükleri olacak ve karar verici noktaya taşınacak olan çocuklar, kendi içlerinde sevgi bağlarını oluştursunlar ve gelecek 10 yıllar çok daha pembe yıllar olabilsin diye.
*
Yukarıdaki başlık bağlamında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakmış olduğu çoban ateşi yaygınlaştırılabilir, çok daha geniş alanlara hitap ettirilebilir.
*
İnsanlığın ortak faydasına hizmet eden çevre anlayışları, üzerinde yaklaşımlar geliştirilebilir,  bu kapsamda dünya gençliği belirli bir paydada beraberliği seçecekleri için, hedefledikleri konu aynı olacaktır.
*
Dolayısıyla farklı kutupların insanları olma durumunun önüne geçilecektir. İnsanlığı ilgilendiren projeler üzerinde insanların beklenildiğinden daha fazla kitlendiği "cern" deneyi yapılırken görüldü.
*
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bilim insanları, dünya'yı ilgilendiren bir konu üzerine kafa yorarken ve bu deneyi gerçekleştirirken, adeta tüm dünya insanlığı bu konuya odaklandı ve bu konu herkesin parçası haline geldi.
*
Yine Nobel Ödülleri, Oscar ödülleri ile bunları kazananlar konusunda insanlık ortak bir konsensüs temelinde uzlaşı sağladığı görülmekte.
*
Yukarıda anlatılanların ışığında insanlığın duyarlılıkları hep aynı.
*
Aydınlık yarınlara duyulan özlem söz konusu Dünya insanlığın da.
*
Dolayısıyla insanlığın bir paydada birleştiği, kendini diğerinin yanında gördüğü olgularının bilim, kültür sanat, ortak yaşam alanı olan çevreye zarar verilmemesi gibi temel başlıklar, insanlığa tasada ve kıvançta beraberliği getirmektedir hiç kuşkusuz.
*
Bu durum kaynaşmayı, empati yapmayı ve devamında barışın dünya'da yayılmasına, yaygınlık kazanmasına hizmet etmektedir.
*
Burada varabileceğimiz en özgün husus ise yukarıda ki örneklerle işaret ettiğimiz ortak paydalar üzerinde, bilimsel olarak yol almak ve sosyoloji disiplininden faydalanılması gerektiği kanaatini kuvvetli olarak taşımaktayız.
*
Bu sebepten toplumların üzerinde anlaşacağı,  fikir bildiğine varabileceği konsensüs alanları, hassasiyetle tespit edilmeli ortak paydalar çoğaltılmalıdır.
*
Sonuç olarak, yaşadığımız yerkürede barışı hâkim kılmak çok da zor olmasa gerek.
*
Dünyada atom bombasını yapabilen zekâ, uzayda koloniler kurmayı hedefleyen bilim insanları için bu husus son derece basit bir olguyu işaret ediyor olsa gerek.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *