VELi YILMAZ

Serçeden Korkan Darı Ekmez

Yaşamımızda planlarımızı sorun çıkaracak diye ya da problem doğacak veyahut emeklerimizin zayi olma ihtimali var diye erteleyemeyiz.
*
Çünkü;
İnsan yaşamı bu riskler üzerine bina edilmiştir ve bu olumsuz durumları göze alarak hayatımızı sürdürmek durumundayız.
*
İşimizi yapmak, planladıklarımızı yaşamımıza yansıtmak bir zorunluluktur.
*
Bu işlerin yapılması sırasında, oluşacak olumsuzlukları değerlendirmek, istatistiki veriler temelinden hareket ederek olumsuzlukları bertaraf etmek esas olması gereken durumdur.
*
Oluşacak tablonun grinin tonlarında olmaması için, planlamalarımızın sekteye uğramaması için önlem almak zorunludur.
*
Yaşamda ilerleme kaydetme, fark ortaya koymak mücadele ile mümkündür.
*
İyi bir şeyler ortaya koyma ortaya koymaya çalıştığımız eseri zenginleştirmek, iyi daha iyi hale dönüştürmek, iyi olanın kötü hale dönüşmesine neden olacak unsurlarla mücadele ile mümkündür.
*
Zira gelişim karşıtların mücadelesidir ve dilenen istenen ya da iyi olunması istenenin sübuta ermesi ile sonuçlanacak bir netice beklenir.
*
Hayat durağan, statik bir durumu kabul etmez.
*
Yaşam içinde dinamizm ya da devingenliğin hâkim olduğu bir olguyu kucaklar.
*
Dolayısıyla olumsuzlukları göze alarak ve bu olumsuzlukları kabullenerek yaşamı güzelleştirmek gibi bir misyonu vardır Ademoğlu’nun.
*
Düşünün Muş'ta donmuş gölden buzları kırarak balıkçıların balık avladığını.
*
Balıkçılar kışın soğuğunda, buzun ince taraflarını, daha mukavemetli taraflarını, kırılıp kılamayacağı hesaplayarak hareket etmek zorundalar.
*
Ona göre gereçlerini hazırlayarak, eylemlerini gerçekleştirmek durumundadırlar.
*
Çünkü;
Suya düşmenin sonucunda, yaşanacakları burada ifade etmeye gerek yok.
*
Zira malumun ilanı mevzunun zaten içinde saklı.
*
Yukarıdaki örnekte de görüleceği üzere balık avlamak ve bu avın bereketli geçmesi, buzlu suya düşme riskini hesap ederek ve bu düşme neticesinde donma ve boğulma olumsuzluğunu da mevzuya eklemek suretiyle, balıkçıların hareket etmesi gerekir.
*
Bu bağlamda tüm zihinsel ölçme ve değerlendirmeleri yapma zorunluluğu balık tutmak isteyenlerin ana konusudur.
*
Uçağa binerken bir risk alırız amacımız en kısa zamanda arzuladığımız noktaya varmaktır.
*
Ama uçağın düşme riski var olduğunu düşünerek uçağa binmemezlik yapamayız, yapmayız.
*
Bu noktada oluşacak olumsuzlukları en fazla minimize edilmiş olan şirketi tercih ederiz.
*
Zamanla yarış, varacağınız yere bir an önce varabilme ve konforlu gidebilmek isteniyorsa riskine karşı bu sorumluluğu almak durumundayız.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *