VELi YILMAZ

Kaplumbağa Ancak Kafasını Çıkarıp Risk Aldığında İlerleyebilir

  • Home
  • Blog
  • Blog Genel
  • Kaplumbağa Ancak Kafasını Çıkarıp Risk Aldığında İlerleyebilir

Yaşamda yol almak risk almakla ilişkilidir.
*
Risk hesaplamalarla yapılabilecek bir düşünce pratiğidir ve sorumluluğunun alınması gerekir.
*
Risk yaşamda farklılık oluşturmak, var olan tekdüzeliği ortadan kaldırma bağlamındaki bir düşünce olgusudur.
*
Hayatın her alanında irili ufaklı riskler alırız. Örneğin denizle yeşilin birleştiği bir yerde nefes almak istemiş olsak, kaza riskini göze alarak arabayla bu güzelliği tadabilmek için harika olarak düşündüğümüz bu noktaya gitmemiz gerekir.
*
Bu durumda yaşamı daha nitelikli kılmak noktasında araç kullanmak gibi bir riski almışızdır.
*
Lakin bu riski alırken bazı hesaplamalar ve analizleri yaparak riski üstlenmişizdir.
*
Örneğin arabanın bakımı tammıdır, lastiklerin durumu nedir gibi hususlar kabul edilebilir, makul sayılabilecek durumdaysa o durumda yola çıkılabilir.
*
Bir başka örneği de sandalla balığa çıkma biçiminde verebiliriz.
*
Balığa çıkmayı istediğimizi, bunun bizim için özgün ve keyifli bir hobi olduğunu düşünelim.
*
Meteorolojik koşullarında denize çıkmak için elverişli olduğunu öğrenmemiz buna bağlı olarak riski minimize etmemiz gerekmektedir.
*
Diğer yandan teknenin bakımlı olması su almaması gibi parametrelere dikkat ederek ve oltamızın durumunu da irdeleyip gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra seyre çıkılabilir.
*
Bu iki örnekten de anlaşılacağı üzere; hesaplı risk üzerinden hareket etmek düşünmeden, analiz etmeden ve bu analizler yapılmadan, yapmak istediğimizi eğleştirmememiz gerekir.
*
Zira ancak hesaplı risklerle ilerleme sağlanabilir.
*
Konuya bir de bireysel değil, bütüncül bakış açısından yola çıkarak, örneklendirmeler üzerinden derinleştirmeye çalışalım.
*
Düşünün bir nükleer enerji santralinden elektrik üretildiğini, lakin bu enerji üretebilmek ciddi bir ölçme değerlendirme ve hesap işidir.
*
Girift çok ciddi hesaplar gerektiren bir konudur.
*
Aksayacak herhangi bir yön, büyük felaketlere yol açabilir.
*
Burada istenmeyecek durumların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin alınması, bu örneğin başında da söylediğimiz gibi pozitif bilimin tüm olanaklarından istifade etmek ile mümkündür.
*
Dolayısıyla nükleer enerji santrali vasıtasıyla elektrik enerjisinden faydalanılacaksa, bilimin ürettiği pozitif verilerden yararlanmamız gerekir.
Sonuçta; oluşacak ya da oluşabilecek olumsuzlukları, minimize ederek çok ucuz bir enerjiyi insan hayatına katmış oluruz.
*
Bir başka örnek de uzay araştırmalarından verebiliriz.
*
Bu konuda hesaplanarak alınacak riskin sonucunda, ulaşılabilecek bilgi ve bu bilginin neticesi olarak insanlığın geleceğe dönük önemli bir adım atması ile sonuçlanacak ve insanlık kayda değer büyük bir ilerleme sağlamış olacaktır.
*
İnsanoğlu yaşanacak bu tür keşiflerde geleceğini aydınlatacak önemli bulgulara sahip olabilir.
*
Lakin Milli Piyangoya büyük paralar yatırılarak ben risk aldım demek, ya da herhangi bir at yarışında koşacağını düşündüğünüz adlardan biri üzerine, birinci gelecek diye ciddi paralar yatırarak risk aldım demek, bu yazının kapsamı dışında kalır.
*
Bu eylem biçimleri risk alınarak yol alınabileceğinin göstergesi sayılamazlar. Bunun tanımı olsa olsa kumar olabilir.
*
Sonuç olarak çok daha konforlu hayatı yaşayabilmek için risk mutlaka alınmalıdır.
*
Hesaplı risk zihinsel ölçme değerlendirmeye dayalı olarak alınmalıdır.
*
Devamında risk hayatın olağan akışında var olan bir olgudur.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *