VELi YILMAZ

Akıllı Düşman Akılsız Dosttan İyidir

İnsan ilişkilerini esas belirleyen konu akıldır, aklını kullanabilmektedir.
*
Zira tüm Dünya bu kavramın etrafında yol alır.
Çünkü;
Yaşamın tüm biçimlenmesi, dizaynı akıl kavramı ile ilişkilidir.
*
Zira "usa vurmadan" hayatta yol almamız ya da doğru yol almamız mümkün değildir.
*
Akıl eleğini daimi olarak elimizde tutmak, analitik düşünce yapısını yaşadığımız hayatta yansıtmak, doğru sonuçlar üretmemiz konusunda önemli bir olgudur.
*
Bu bağlamda doğru çıkarımda bulunabilmek, olabildiğince doğru sonucu elde edebilmek için gereklidir akıl.
*
İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel öğe insan dediğimiz eşref – i mahlûkatın akıl yoluyla ortaya koyduğu yargılarla hayatı idame ettirmesidir.
*
Dolayısıyla yaşamın, hayatın öznesi akıldır.
*
Bu cümleden hareketle İnsanlık tarihi var olduğundan bu yana yaşam hep akıl üzerinde hareket edilerek sürdürülmüştür.
*
İnsanlık bütün ilerlemelerini ve gelişmesini aklını kullanmasına borçludur.
*
Aklın kılavuzunun olmadığı yerde yaşam kıymetsizleşir.
*
İnsanoğlu yaşam konforunu, akli melekeleri temelinde biçimlendirir.
*
Ortak paydada ne kadar düşünebilen insan yer alabilirse ve ne kadar düşünce çeşitliliği olabilirse, hayat herkes için çok daha yaşanılır hale gelir.
*
Hayatın daha mutlu yaşamak ve anlamlandırma noktasında, doğru yargılarda bulunup düşünebilen insanlara ihtiyacımız olduğu kuşku götürmez bir gerçektir.
*
Dolayısıyla analitik düşünceden uzak, karşılaştırmalı düşün zekâsına sahip olmayan bireyler, hayatımıza renk katmazlar.
*
Yaşantımıza bu tarz kişiler taze ışkınlar, mis kokulu çiçekler, billur gibi akan dereler sunamazlar.
*
Onlar sadece hayatta kalırlar yaşamazlar yaşam ile hayatta kalma arasındaki korelasyonu algılayamazlar.
*
Hâlbuki bu ikisi farklı hususlardır.
*
Bu ayracın farkında olanlar ve bu farkı hayatlarına katmış olanlar seçkin ve özlü kişilerdir.
*
Düşün dünyasının zenginliği, insanı çok daha insan yapan, çok daha biz yapan bir öz taşır.
Çünkü
Düşünebilmenin sonucunda varılacak nokta bizlerin doğanın bir parçası olduğumuzdur.
*
Yani
*
Bizlerin evrenin bir parçası olduğumuzdur.
*
Gül sizden bir parça taşır, yaban lalerinden siz bir parça taşırsınız kalbinizde.
*
Bu hayattan göçtüğümüzde daha birçok çiçeğe böceğe can veririz.
*
Bunu bilmek ve hayata uygulamak bir bilgi görgü ve bunlara bağlı bir akıl işidir.
*
Nihayetinde bizler evrensel büyük bir sevginin parçasıyız ve bunu idrak edip hayatımıza yansıtmak, aynı özü içselleştirmiş insanlarla birlikte olmak kuşkusuz mutluluk hissettirecek bizlere.
*
Aksi durum ise mutsuzluğun kapılarını ardına kadar açacak bize.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *