VELi YILMAZ

Yüzü Gülmeyen İnsanlar Hiçte Başarılı Olamazlar

Çok iyi bir matematikçi, çok iyi bir fizikçi, çok iyi bir tarihçi, çok yetenekli bir mühendis olabilirsiniz.
*
Ancak; bu kadar donanımlı ve ciddi kapasiteye haiz olmanıza karşı, sizde var olan birikimi faydaya dönüştürüp aktaramıyorsanız, bu durumda bilgi bir işlevi görmeyecek, yetenek bir anlam ifade etmeyecektir.
*
Dolayısıyla siz başarılı olamayacaksınız. Yaşadığımız çağda başarılı olmanın öncelikli koşulu, insanlarla dostluk temelinde sıcak ilişkiler kurabilmeyi becerebilmek ile ilgilidir.
*
O nedenle de sosyal zekâ kavramı, yaşadığımız çağda hayatın merkezini oluşturmaktadır.
*
Duygusal zekâ kaynağını samimiyet ile sıcak bir tebessümden, buna bağlı olarak güven testisinden almaktadır.
*
Çünkü yaşadığımız çağda en önemli olgu gülmektir, gülümsemektir ve gülmeyi becerebilmektir.
*
Her sabah evden çıkmadan önce, ayna karşısında gülme taklitleri yapıp evden öyle çıkılmalı ve bu davranış kanımızca en doğru eylem olacaktır.
*
Bu hareket inanın spor egzersizleri kadar önemlidir ve gereklidir.
*
Zira yaşadığımız dönem öyle bir evreki, sorumluluğun alabildiğine arttığı, buna bağlı olarak stresin olabildiğince insanlar üzerinde kendimi hissettirdiği, bir dönemi yaşamaktayız.
*
Dolayısıyla moral motivasyon, ekmek su kadar önemli bir ihtiyaç halini aldığı yadsınamayacak bir gerçektir.
*
Bize göre az bulunan, en çok talep gören parayla pulla satılmayan, alışverişi olmayan, dolayısıyla vergi sonucunu ortaya çıkarmayan, yegane enstrüman güler yüz olsa gerek.
*
Kaynağında moral ve pozitif enerjinin olduğu her alan başarıyla barışıktır.
*
Başarı sözcüğü ile güler yüzlü insan sözcüğü, birbirinden ayrılamayacak kadar, özlü biçimde bağlılık içerir.
*
Dolayısıyla birikimimizi donanımınızı aktarabilmenin, devamında başarılı olabilmenin yolu güler yüzlü olabilmektir.
*
Herkesin gerginlik içinde olduğu çağımızda, ne de çok ihtiyaç vardır gülmeye, gülümsemeye.
*
Gülümsemek, gülmek karşı tarafa dokunabilmektir.
*
Dokunuşumuz o insana; bu dünyada farkına varmadığı birçok güzelliğin olduğunu anımsatır.
*
Etraftaki kırmızılı, pembeli, yeşilli birçok tonda güzellik olduğunu, karşı tarafa hissettirdiğiniz vakit, her insan bu duygunun kendisine, sizin tarafınızdan sunulan bir armağan olduğunu düşünecektir, hiç kuşkusuz.
*
Hepimiz biliyoruz ki armağan veren tarafta olan, ya da armağanı alan tarafta olanlar, bu armağanın neticesi olarak çok ciddi kapılar açılacağını bilirler hayatlarında.
*
Çünkü karşılık beklenmeyen veya karşılığı olmayan samimiyet temelli bir işbirliğine kapı açar hiç kuşkusuz böyle özel bir armağan.
*
Gülümseme dediğimiz olgu aslında ne kadar ihtiyaç duyulan özlemi çekilen bir davranış biçimi.
*
Ama herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bu davranış biçimi, ne kadar da ulaşılamaz duruyor.
*
Her insan yüreğinden gelen istekle, arzuyla gülmeyi becerebilirse, başarının Kaf Dağı’nın ardında değil, elini uzattığında tutabileceği kadar yakında olduğunu kuşkusuz görecek, hissedecek ve farkına varacaktır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *