VELi YILMAZ

Gurur, Gelecekteki Başarıların Düşmanı

"Başarılarında Gururlu Olma; Bil ki Gurur, Gelecekteki Başarıların En Büyük Düşmanı"                

Ben yerine biz, onlar yerine bizler kavramını öncelemeliyiz bizler.
*
Bu fikri benimseyip yerleştirebilirsek zihnimize, çok daha kapsayıcı çok daha bütünleyici oluruz beraber olduklarımızla birlikte.
*
Hepimizin birer fikir işçisi olduğunu unutmayalım.
*
Her fikir işçisi, farklı renklere bezenmiş dâhiyane düşünceleri, projeleri, ortaya koyabilir.
*
Farklı fikir işçilerinden, beklemediğimiz zenginlikte uygulanabilir ve yarar sağlayabilen fikir ışıltıları ortaya çıkabilir.
*
İşte tam da bunları bir araya getirip, gerçek armoni oluşturabilirsiniz.
*
Ancak bu armoni ortak bir armonidir ve ortak paydada birleşmenin bir sonucudur ve artık o armoni anonimleşmiştir.
*
Belki bu fikir işçilerinin orkestra şefi siz olabilirsiniz, bu orkestrada bulunan işçilerinin çıkardıkları düşünce kıvılcımlarını yönlendiriyor olabilirsiniz.
*
Lakin Unutmayalım ki her fikir işçisi özel bir değerdir.
*
Siz o orkestrayı yönetiyor olsanız da,  ortaya konan eserler bütünüyle size ait değildir. Yalnızca siz o eserin bir parçasısınız ve yalnızca o eserden bir parça size ait.
*
Ortaya konan ve üzerinde güzel olduğu konusunda fikri mutabakata varılan, benimsenmesi, sahiplenilmesi, kuşkusuz ki doğal olanıdır.
*
Ancak; bu başarı bir tek size ait bir başarı değildir. Dolayısıyla bireysel bir gurur, başarısızlığın kapılarını ardına kadar açacağı kuşku götürmez bir gerçektir.
*
Kazanılan her başarı; bütünlüğün, ortak paydanın, takımın başarısı olarak görülmelidir.
*
Bunun böyle olduğunu bilen ve bu durumu orkestra şefi’nden bizzat dinleyip içselleştiren takımın her bir bireyi, daha çok çalışacak ve çok daha güzel eserler ortaya koyacaktır ve yine siz orkestranın ortaya çıkardığı eserleri kucaklayan lider olacaksınız.
*
Lakin kazanılan başarılar ayaklarınızı yerden keser, başınızı döndürürse, başarı yalnız bizinmiş gibi davranırsak ve bunu bu biçimiyle anlatmaya başlamışsak bu durumda ancak; geçmişte yaşanmış ortak başarıları anlatabilir, gelecekte ise yeni başarıların içinde yer bulamayız.
*
Çünkü ben egosu teslim almıştır bizi. Biz değiliz, bizler değiliz artık.
*
Yüksekten bakma körlüğü başlamıştır artık. Ortak paydanın bir unsuru değiliz artık.
*
Birlikten güç alma dönemine kapıları kapatmışızdır artık. Kazanılan başarılar salt bizim başarılarımız değildi, anlayalım artık.
*
Büyülenip; büyüklendiyseniz, sadece size ait olmayan başarılar için gökten yıldızları toplamaya başladıysanız, başınız bulutların üzerinde olduğunu düşünerek övünüyorsanız, gelecek başarıları gölgelediniz, gelecekteki başarıların önüne eski başarıları düşman olarak çıkarttınız demektir ve ayrıca yeni başarı fırsatlarını, birlikte olduklarımızla ıskaladınız demektir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *