VELi YILMAZ

İnsan Herşeydir

İnsan; her şeye rağmen insandır.
*
Tüm caniliklerine, içindeki tüm karşıtlıklara rağmen insan yine insandır.
*
İnsan duygusaldır ama bazı zaman tarifi mümkün olmayan bir gaddardır da.
*
İnsan estetik olanı çok sever amma velakin bazı zamanlar en paha biçilmez eserleri tarumar etmekte mahirdir de.
*
İnsan doğaya kimi zaman hiç olmadığından çok değer verir ama anlaşılmaz biçimde bu doğaya önem veren insan, kış ortasında ormanı yakanla aynı türü temsil eder ve de oda insandır.
*
İnsan bazen hayvanları evinin başköşesinde tutar ve evin bir ferdiymişcesine kıymet atfeder.
*

Kimi insanda tarifsiz eziyeti reva görür. Kimi insan dereyi tepeyi temiz tutar ve bunun için çabalar.
*
Kimi insan kendi çöpünü doğaya emanet eder. Bazı insanlar doğayı kendi parçasıymışçasına değerlendirir ve doğa için özenlidir.
*
Bazı insanlar ise oraları talan etmek için özel bir çabanın parçası olurlar.
*
Bazı insanlar çocukları çok sever. Hiç tanımadığı çocukların başını okşar,  onlara türlü türlü hediyeler alır, çikolatalar, gofretler, ikram eder.
*
O insan için çocuğun hangi milletten olduğunun ve kimin çocuğu olduğunu önemi yoktur.
*
Çünkü çocuk çocuk olduğu için sevilir ve önemsenir.
*
Bazı insanlar için çocuk itilip kakılan, dövülüp sövülen kıymetsiz nesnelerdir.
*
Bazılarımızın iğrenç duyguları vardır mide kaldırmaz.
*
Bazılarımız ise insanlığı kalkındırmak için Çabalar.
*
Bazı insanlar sevda türküleri söylemeyi sever, bazı insanlar ise o sevda türküsünü söyleyeni yok etmeyeceği gözden düşürmeye hedefler.
*
Bazı insanlar iyi işler çıkarırlar, kamu yararına doğup büyüdüğü topraklara dikili bir fidanı olsun diye.
*
Kimi insanlarda sevmez, istemez böyle işleri gölgede kalıyorum diye.
*
Bazı insanlar kalıcı bir şeyler bırakmak ister, Vatan olarak bellediği doğup büyüdüğü topraklara, kimi insanda rant kapısı olarak görür kendini besleyip büyüten bu toprakları.
*
Bazı insanlar yardımlarında veren el, alan eli görmesini ister.
*
Bu durum mahremiyetin varlığına delalet eder. Bazı insanlar ise şov peşinde, veren el alan eli görmüş bana ne der.
*
O insan için önemli ve değerli değildir mahremiyet.
*
Bazı insanlarımız ortak akıl ürünlerinin ortaya çıkartılmasını ister.
*
Ortak paydada buluşulsun ister ve o nedenle de her seviyeden insana merhaba der.
*
Parlak fikirler kimden çıkarsa çıksın şapka çıkarmayı yeğler.
*
Bazı insanlarımız vardır fikirde benim, düşünce de benim, en iyi ben bilirimi oynar.
*
Kıt ve ukala zekâsıyla. Ama ne yapalım eğrisiyle doğrusuyla, hırlısı ile hırsızı ile, seveni ile sevmeyen ile, zararlısı ile zararsızı ile, bu yerkürenin parçasıyız ve insanız..

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *