VELi YILMAZ

Risk Almadan Başarı Olmaz

Genel olarak yaşayışı; kaybetmemek yanısıra kazancıda önceleyen argümanlar üzerine oturtan, yaşam biçimlerini hayatın odağına yerleştiriyoruz.
*
Bulunduğumuz ya da alışagelmiş olduğumuz kazanımların gerisine düşmemek önceliğimiz olarak görülmektedir.
*
Bizleri bulunduğumuz veya alışmış olduğumuzun gerisine düşmemize neden olacak bir tercihle karşılaşma durumda, kahir ekseriyetimiz bu tercihi kullanmama yönünde irade bildirir.
*
Elimizdekini kaybetmemeyi, farklı bir anlatımla alışmış olduğumuz varlık yapısından taviz vermemeyi hedef alan yaklaşım tarzını güçlü biçimde benimsiyoruz.
*
Kazanç ilavesi durumu dikkate alındığında, bu yeni kazancın kazanılmaması durumumda, aynı oranda içsel bir karşı duruş sergileyememekteyiz.
*
Kazanamamış olmak her ne kadar bizi rahatsız ediyor olsa da etkisi sahip olduğumuzun kaybedilmesi kadar değildir.
*
Kazanç sağlamak için ise bazı parametreleri doğru değerlendirmek ve bu sayede olasılığı yüksek sonuca göre karar almak gerektiği kanısını taşımaktayız.
*
Yani riskler belirli kriterlere göre alına bilmeli. Daha yüksek kazanç sağlamak ve daha konforlu bir hayata yelken açmak, risk almakla doğru orantılıdır.
*
Risk almak; bulunduğumuz konforun üzerinde, çok daha yukarı bir segmentte otağ kurma isteğimizin beyanıdır bir yerde.
*
Hem daha iyi konfora sahip olmak, hem de risk almayı reddetmek gibi bir durumdan söz edemeyiz.
*
Şayet yeni bir hak elde etmeyi hedefliyorsak, kontrollü ve farkında olarak riski kabul etmeliyiz.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *