VELi YILMAZ

Gurur, bir insanın kendini ifade etme tarzı ise ya da o kişinin çizgisini gösteriyorsa, bu önemli ve olması gerekendir.
*
Bu yönüyle gurur sözcüğü davranışsal bağlamda içi dolu bir davranışı ifade eden etkili bir kelimedir.
*
Lakin bu anlamının dışında kullanıldığında ise, bu durum boş bir gururu ifade eder ki; esas yanlış olan budur.
*
Bu durum topluma fayda sağlamayan ve kendine de yararlı olmayan aksine negatif yönlü bireyleri anlatır.
*
Bu insanlarda ciddi bir "ben" duygusu hâkimdir.
*
Her yapılan iş ya da olayda kendilerini konunun merkezinde görme eğilimi olan insanları temsil eder boş gurur.
*
Daimi olarak kendilerini ön planda görmek isterler.
*
Bu tür insanlar çocukluklarında sadece daha yetenekli ya da daha başarılı olduklarını göstermek için doğaya ya da diğer insanlara zarar verebilirler.
*
Zarar vermek güçleri yetersizse o zaman neden eylemi gerçekleştiremedikleri konusunda bahaneler üretirler.
*
Toplum içinde sorumluluk üstlenmezler. Kaldı ki kendi sorumluluklarını başkalarına yüklemeye çalışırlar.
*
Bu kişiler olduğundan fazla mütevazi olduğundan fazla iyiliksever ve olduğundan fazla tevazu sahibi olabilirler.
*
Lakin karşılaştırmalı bakabilen bir göz, fazla tevazunun kibirden ileri geldiğini farkındadır.
*
Uzun insanlık tarihinde, insana yerleşmiş olan bu davranış modellemesini bilerek yaşamaktayız.
*
Lakin bu davranışları kabul etmekle birlikte, olabildiğince sadeleştirmenin yollarını da aramalıyız.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *