VELi YILMAZ

Kişisel Gelişmek…

Yaşadığımız dönem ya da devir maskeli balo gibi bir şeydir. Yüzler gerçek yüzler değil, konuşan, söyleyen yargıda bulunan bizler değiliz.
*
Karşı taraftakinin görmek istediği şekillere bürünmüş sahtelerimizdir. Bu kadar sahte arasında gerçeği arayarak bulmaya çalışmak, çağımızın en zorlu uğraşlarından biri olsa gerek.
*
Bu maskeli dünya'yı çok daha mukim kılmak için kişisel gelişim adı altında yeni modellemeler piyasaya sürülmektedir.
*
Bu kişisel gelişim kavramı sahteliği, özden kopuşu nasıl daha etkili hale dönüştürür mü; insanlara kavratmakta.
*
Aslında kişisel gelişim olduğu gibi görünmemenin nasıl olması gerektiğini ve bu alanda nasıl başarılı olunacağını olabildiğince iyi anlatmaya ve bu davranışın tercih edilen bir yol olduğunu izah etmeye çalışan bir metodolojidir.
*
Gerçek çiçekler yerine yapay çiçekler, gerçek ağaçlar yerine taklitleri, çöl havası varken kişiye vaha havasını hissettirme arayışını insana zerk etmeye çalışma biçimi demiş olsak, sanıyorum yanlış söylememiş oluruz.
*
Aslında düşüncen farklı olmasına rağmen ve bu düşünceye bağlı olarak vücut dilinde farklı olması gerekirken, tam tersi biçimde hareket etmeyi hedefleyen kişisel gelişim yalancılığı etrafımızı sarmış durumdadır.
*
Bu çağa ait imaj, vizyon ve Reklam gibi kavramlar olduğundan farklı görünme yada olduğundan farklı gösterme çabası bu çağ öğretisinin genel karakterini oluşturmaktadır.
*
Genel olarak sömürü ya da emperyal toplum oluşturma, meydana getirme ile tüketim toplumu inşa etme arzusuna bağlı olarak, bu tür argümanlar günümüz toplumunun ortak paydasını oluşturmaktadır.
*
Bu sahteliğe bireyciliğe karşı güçlü agresif bir başkaldırı olması gerektiği kaçınılmaz bir gerçek olarak görülmektedir.
*
Lakin burada bu noktada çoban ateşini yakacak olanlar, hiç kuşkusuz ki kendi ışığı ile toplumun farklı kesimlerini aydınlatabilme yetisine sahip, bireyler olarak tarif edebileceğimiz toplum aydınlarıdır.
*
Mensubu olduğumuz din ve bu dinin üretmiş olduğu maneviyata bağlı muhteviyat, bireyci değil toplumcu olmayı emreder.
*
Düşmüşün yanında olmayı desteklemeyi yanı sıra riyadan uzak olmayı salık eder. Doğruyu konuşmamayı, yalancılığı sahtekarlığı, dolayısı ile hayasızlığı bütünüyle dışlar.
*
Ulvi yapıyı dejenere eden, günümüz sistemine güçlü bir başkaldırının eylemleştirilebilmesi gerekmektedir.
*
Unutulmamalıdır ki gemi batığında hangi kamarada olduğunuzun bir önemi yoktur.
*
İster en lüks kamarada isterseniz en alelade kamarada kalın, derin sularla buluşulduğunda herkes aynı sonuçla karşılaşacaktır.
*
Öyleyse geminin yolunda ve sağlıklı biçimde rotasında gitmesi için, gemiye zarar vermeye çalışanlar ikna edilerek, bu durumun sonuçları anlatılmalı kaçınılmaz son kanıksatılmalıdır.
*
Gemiye verilecek zararın nedenlerine Işık tutularak, bu nedenler ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.
*
Dolayısıyla geminin farklı kamaralarında kalanlar, ortak paydada buluşmalı ve ortak amaç gemiyi yüzdürmek olmalıdır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *