VELi YILMAZ

Çoban Yıldızı

Her bireyin ve o bireylerin oluşturduğu toplumun kuşkusuz takip ettiği bir çoban yıldızı vardır.
*
Toplumlar o yıldızı takip ederek yönlerini bulurlar ve o toplumlar doğru olduğunu düşledikleri inandıkları o yolda yürürler, geleceğe akarlar ve geleceğin güzelliklerini kucaklamaya çalışırlar.
*
Toplumu yönlendiren çoban yıldızları bazen bir insan ömrünün çok dışında bir zamanı aydınlatır.
*
Yüzyılları aşan bir parlaklıkla hep yol göstermeye devam eder.
*
Bazen bağlı olduğu,  içinden çıktığı toplum dışında dünya'ya yol gösterme, Dünya insanlığının yolunu bulması konusunda yardımcıdır her kesimedir.
*
Bu çoban yıldızları bilgedir. Erdem kavramını topluma aşılayanlardır. Olumlu yönde değişimin anahtarıdır.
*
Ortak paydada buluşmanın, ben yerine biz demenin, onlar yerine bizler sözünü topluma kanıksatan anıtsal kişilerdir.
*
Toplumun tutkalıdırlar. Ayrışmayı değil bütünleşmeyi, sevgiyi temel alan bir yaklaşımı özümsetmişlerdir toplumlarına,  ve de bu öz düşünceyi yansıtmışlardır tüm dünya'ya.
*
İnsan olmak, ferasetli olmak, kocaman kalpler taşımak, yücelmek, sevgi deryasını hissedebilmek,  Çoban Yıldızı'nın takip edilmesiyle mümkün görünmektedir.  
*
Kutup Yıldızı'nın kimisi o toplum ya da o millet için şanstır, kısmettir.
*
Zira yaşadığımız dünya'ya böyle bir Kutup yıldızı bir daha gelmeyecek, belki de o parlak yüzünü göstermeyecektir, kim bilebilir.
*
Kıskanç olmalıyız o yadigar olanı korumak kollamak ve geleceğe taşımak için.
*
Bu miras yalnızca ve sadece bizlere ait değil kuşkusuz.
*
Emanet aldığımız yadigârı teslim etmemiz gerekir gelecek nesillere.
*
Gelecek nesiller Kutup Yıldızı'nın parlaklığından mahrum kalmamalılar.
*
Ata olarak düşündükleri Kutup yıldızından miras kalanlar yollarını aydınlatsın, aydın insanlara yenileri katılsın, yenilikler iyi ve güzellikler daim olsun diye aktarılmalı gelecek nesillere.
*
Gelecek nesiller büyük Atamızdan yadigâr kalan o özel öğretilerle biçimlenmeli.
*
Çoban Yıldızı olarak gördüğümüz atamızın sıcak aydınlığını gelecek nesiller yüreğinde hissetmeli ve o sıcaklık sarmalı yeni gelecek nesilleri.
*
Türk nesli ile iftihar eden o büyük Yürekli Çoban yıldızımız, Başöğretmen olan atamız, hep bizim kılavuzumuz hep bizim yol göstericimiz ve Dünya'nın imrenerek baktığı örnek aldığı bir anıt olarak yer alacak yüreklerin en müstesna en özellikli köşesindedir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *