VELi YILMAZ

Akıllı İnek Projesi ve Çocuklar İçin Önemi

Organik beslenmenin önemi hemen hemen her dönemde en önemli bir etken olarak insan yaşamında bir yer bulmaktadır.
İnsanoğlu tarihinde bu gerçek hiç değişmemiştir.

*

Bununla birlikte günümüzdeki gıda sektörü spekülasyonları da karşılaştığımız yeni yaşamsal tehlikeler cephesinde üzerinde durulması gereken bir konudur.

*
Sağlıklı birey toplumların ana omurgası olduğuna göre basamak olarak görülen çocuklar elbette bu döngünün içerisinde ana unsur teşkil eder.

*
Çocukların gelişimi büyürken sağlıklı bir nedene sahip olabilmesi de örnek verilecek olursa Organik Beslenme gerçeği şiddetle kaçınılmazdır.

*
Akıllı İnek çağımızın ödüllü ve örnek projesi olarak ifade etmeye çalıştığımız ana unsurları kapsayan çocukları içerisine katan, onları koruma amaçlı, önemseyen amacına buradan başlayan bir girişim olarak ifade edilebilinir.

*
Bir defa gazlı ve asitli içeceklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin tartışmasız bir şekilde bilinmesi tecrübesi Akıllı İneğin bizati bir sahiplenme tutkusuna insanoğlunu sıkı sıkıya bağladığı görülüyor.
Biraz daha açmak gerekirse siz sağlıklı bireylerden söz etmek istiyorsanız Akıllı İneğin ne demek istediğini sizler iyice kavrayarak samimi bir şekilde yaşamınıza katmalısınız.

*
Çocuklar adına bulunmaz eşsiz proje aslında ebeynlerin birinci derecede sorumluluklarının başlangıcıdır.

*
Ayranın ve sütün bu derece şekillendirilerek içecek kültürüne katılmış olması çocukları önemsiyor göstergesi kaçınılmaz olarak hepimizin üzerine bir misyon (görev) yüklüyor demektir.

*
Güzel bir maket, mükemmel bir görsel ya da sadece cafcaflı ifadelerle Akıllı İnek hakkında bir bilgiye sahip olmak bazen yeterli olmaya da bilir.

*
Bu projeden akan sütün ve ayranın çocuklara sevdirilmesi, onların geleceği adına ne derece önemli olduğunun kavratılması aslında başlangıçtan sonuna amacına hizmet ediyor olacaktır.

*

Alışveriş yapılan bir maketin rafında yada bakkalın bir bölümüne serpiştirilmiş asitli kolalı içeceklerle hatta üzerine hiçbir şey konulamamış gibi sunulan aslında çocukların sağlığı açısından tehlike saçan tüm eylemlere Akıllı İnek tarafından göğüsleneceği gerçeği bir hedef olarak düşünüldüğü asla inkar edilmemelidir.
Kola yerine ayran, gazoz yerine süt hem de çeşitleriyle birlikte çocuklara sevdirilmesi zor olmasa gerek.

*
O anketi gördüğünüz de o sempatizanlığı hissettiğinizde elinizden tuttuğunuz çocuklarınızın ne kadar zengin bir içecek türüyle karşılaşacağınızı da tahmin edemezsiniz.

*
Neden böyle diyoruz?

*
Bugüne kadar çocukların Akıllı İnekle bir araya getirildiğinde tüm görseller başta olmak üzere medya ve kitle iletişim araçları tarafından gündeme getirildiği dönemden itibaren mükemmel bir kaynaşma ve uyum sağladığını görüyoruz.

*
Bu sarıp sarmalanmış birkaç cümlede değildir.

*

Bizati ebeveynlerden işittiklerimiz çocukları adına bu projenin faydası gerçekten sahiplenilmesi yolunda önemli bir işarettir.
Çocuklar sevinirken Akıllı İnek’ten gelen ayran ve sütün daha bereketli olacağı da kaçınılmazdır.

*
Akıllı İnek çocukların hayatları boyunca erişeceği en üstün sağlıklı bir yaşam unsurudur.

*
Gazoza, kolaya, renklendirilmiş, asit dolu içecekler artık çocuklar tarafından bir kenarda tutuluyor. Çünkü Akıllı İnek çocukların zararlı içecek alışkanlığını bilerek unutturulması adına bu projenin yurt sathına da yayılmasını öngörüyor.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *