VELi YILMAZ

Dünden Bugüne Bıçak Bileme

Bıçak bileme sanatı geçmişte olduğu gibi bugünde oldukça büyük bir öneme sahip bir sanat dalıdır.
Bıçak bileme sanatı aynı zaman da insanlığın geçmişten bugüne geçirdiği pek çok evrelere de benzer.
İlk tekerleği, ateşi bulan insandan zamanla topluma hal, hareket ve her türlü davranış noktasında entegre olması gereken insan adına bıçak bileme benzerlikler gösterir.
Bir insan nasıl ki belirli evrelerden geçerek sosyalleşme adına toplumda yerini alıyorsa kamufle olabiliyorsa bıçakların keskinliği de işlerin kolaylaşmasına sebep olduğu gibi hayatımızda da büyük bir yere sahip durmaktadır.
Otel, restoranlarda ve mutfaklarda bıçak bileme işi oldukça önemsendiğinden bileme yapmak ustalık ister, maharet gerektirir.
Bir bakıma bıçaklar kullanıldıkça işlevini kaybedebilirler yani körelme dediğimiz şekil ile karşı karşıya kalabilirler.
Bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman bıçağı masatlama işine gereksinim duyulur.
Masatlama işlemi de ehil eller tarafından yapılmalıdır.
Masatlama doğru kişiler tarafından doğru bir şekilde yapılamazsa bıçağa zarar verebilir.
4 ila 6 mm arasında bir kalınlık masatlama yapan kişi tarafından bıçağın işlevinin yeniden kazandırılması adına öngörülebilir. Bunun anlamı bıçak bu kalınlıkta daha iyi çalışacak zaman kaybından da kullanıcıyı kurtaracaktır.
Bıçak bileme işleminde iki türlü işlem gerekir. Birincisi taşlama yapılıyorsa bol soğuk su gereksinimine ihtiyaç olacaktır ikinci husus ise bu işlem yapılmıyorsa bıçak bilene makine yardımı ile de gerçekleştirilebilir
Bileme işini yapan kişi ya da kişilerin dikkat etmesi gereken bir husus ile 30 ila 40 derecelik bir açıda bu işlemi yapması uygun olacaktır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *