VELi YILMAZ

Bıçak Bilemenin Önemi

Özellikle profesyonel alanda bıçağın bilenmesi yapılan iş ve icaplar açısından önem arz etmektedir.
*
Zira bıçağın niteliği yapılacak işin öznesini doğrudan etkilemektedir.
*
Bu bağlamda çeliğin kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun, kesme işini yapmadığı sürece, bıçağın niteliği bir anlam ifade etmez.
*
Bu bakımdan kesme kısmı yani uç kısmı körleşmiş bir bıçak, işinin ehli olanlarca, bıçağın özelliği kaybolmadan doğru biçimde bilinmesi gerekir.
*
Bu eylemle ilgili iki tür metot kullanılır.

  1. metod; masat ile bileme işi yapılırken, bu yöntemin konu edilen pratiğe sahip olanlarca yapılması en doğru ve mantıklı olanıdır.
  2. metod; diğer yandan bu yöntemde insan gücü minimize edilmiş, daha yoğunluklu olarak bıçağın ağırlığı kullanılarak veya bıçağın basma şiddeti ile bıçak masatlanabilir.
    Masat kullanılırken belirli bir açıyla bileme icra edilir.
    Bu açı 15 ile 20 derece olmalıdır ki, doğru bir bileme yapılabilsin.
    *

Diğer bir bileme biçimi ise bileme taşlarıyla yapılırken bileme taşı gerektiği kadar soğutulmalıdır.
Şayet taşlama taşı kullanılmayacaksa sulu bileme makineleri yardımıyla bileme yapılmalıdır.
*
Taşlama taşı ile bileme yapılırken bıçağın yanmaması gerekir.
Öte yandan bu bileme biçimi bıçak ağzının kalınlaşması neticesinde icra edilir.
Bu yöntemde bileme işi 30 ile 40 derecelik açı ile yapılması en doğal olandır.
*
Masat ile veya bileme taşlarıyla yapılan uygulamalardan bıçağın ağzında belirli oranda göreceli olarak bir miktar çapak kalır.
*

Söz konusu ettiğimiz çapak dikkatli biçimde dağıtılmaz ise bıçak çabuk körelir ve kesme niteliğini kaybeder.
*
Diğer yandan taşlama ile yapılan bilemede gereğinden fazla bir ısınma çeliğin özelliğini bozar, anlatılanlar ışığında mutlaka bileme işi profesyonellerce yapılmalıdır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *