VELi YILMAZ

Bıçak bilemede bu bilgiler önemlidir

Mutfakların ve de benzeri pek çok iş yerlerinin, kasap manav gibi esnafların vazgeçilmez demirbaşı ayrıca kullandığımız el aletlerinin başında bıçak gelmektedir..

Bilindiği üzere gün kullanılan bıçaklar kesen kısmından yıpranmaya başlar; bıçak bir süre sonra kesme işlemini zor yapar, kullanıcıyı da zorlar.

Dolayısıyla bıçak kesmeyen bir konumda kalır; körelme yani yıpranma sonucu bıçak kullanılamaz hale gelir.

Kesmeyen bıçakları düzeltmek, bıçağın keskin hale getirilmesi için bileme dediğimiz işlem yapılır, yani bıçak mutlaka bilenmek zorundadır.

Bu durum da bıçağı bilemek için gerekli araç gereç kullanılır.

Körelen Kesmeyen Bıçakları Nasıl Bileyeceksiniz
Bu işlemi iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi bıçak için uygun bileme aletleri kullanılabilir veya masat sayesinde bıçak bilenebilir.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise uygun çelikten üretilmeyen bıçağın bileme işlemine de uygun olmayacağıdır. Yani bıçağı bileyecekseniz uygun çelikten üretilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
 

Bıçak bileme aletlerinin ve parçaları aynı zaman da son derece güvenli bir kullanıma da sahip olmalıdır. Bıçağın mutlak suretle güvenle kullanılması kendisiyle koşut aparatlarıyla sağlanır.

Bir önemli noktayı burada belirtmek gerekirse bıçak bileme işlemi de apayrı bir yetenekle ister; tecrübe isteyen ve bıçakla uyumu sağlamaya yarayan masat kullanım işlemi adına deneyim gerektirir.

Bilinmelidir ki masat kullanan kişi bileme yaparken önemle göz önünde bulunduracağı püf noktası kullanılacak bıçağın masat ile yani bileme yapacağı masatı yaklaşık 15 ila 20 derece mesafesinde tutmak olacaktır bir bakıma köşeden tutarak uç kısma doğru bıçağın özgül ağırlığı ile kendisine çekebilmesini sağlamalıdır.
 

Bu işlemde tecrübe kullanıldıkça yapılabilen bir durumdur. Diyebiliriz ki masat kullanmakta ayrıca bir hüner ister.
Masat bıçak bileme sırasında hızlı kullanımlarda öne çıkar, bıçağı kullanacak kişi işini böylelikle kolaylaştırmış olur.

Bıçaklar bilhassa iyice bilenirken ağzı bir hayli kalınlaşmış bıçakları bilemek zordur bu durumla karşı karşıya kalındığında bileme işi gerekir.

Ağzı kalınlaşmış bıçaklara bu durumda iken bıçak bileme işinde kullanılan aletler kullanılabilir.

Aletler düzgün kullanıldığında bıçakların ağızları açıldığında tıpkı ilk günkü gibi keskin bir yapıya büründüğü sağlıklı kullanılacağı gibi işlerin çabuk yapılmasına olanak sağlayacağı görülecektir.

Bir kez daha üzerinde durulması gereken husus ise bileme aletlerini bu iş’te usta aynı zaman da bilgi sahibi insanların kullanması gerekliliği ayrıntısıdır. Yani körelen, kesmeyen aynı zamanda ucu kalınlaşan bıçakları mutlaka profesyonel kişi ya da kişiler bileme işlemine tabi tutmalıdır.
Bu işlemin dışında yapılacak işlemler kişiye zarar verebileceği gibi olumsuz sonuçlara da sebep olacağı unutulmamalıdır.

Kenar Kalınlığı Ölçüsü
Bıçağın ağzı kalın bir yapı da, bir bakıma çok kalınlaşmış ise bu ölçüt kenar kalınlığı itibarıyla 0,4 ila 0,6 mm mesafesinde bir orana çekilmelidir.

Bıçağın standart tarafı bakış açısı itibarıyla bu işlem yapılırken farklılık göstermemesine de özen gösterilmelidir.

Bıçak bileme işlemi yapılırken dikkat edilecek bir başka husus ise bileme esnasında taşlama yapılmakta iken bol soğutma suyu ile işlemin gerçekleştirilmesidir. Bu işlem gerçekleştirilmiyor ise bıçak sulu bileme makinelerinde bileme işlemine tabi tutulmalıdır. Bilinmelidir ki yüksek seviyedeki sıcaklık oranı bıçağın mevcut çelik yapısının değişiklik göstermesine sebep olabilmektedir.

Bıçak Bilerken
Bıçağın keskinlik oranı bilenirken kenar türüne göre değerlendirilir. Keskinlik ve dayanıklılık bu işleme göre belirginlik gösterir.

Bu işlem sırasında mevcut açı oranı 30 ila 40 derece mesafede bulunması ölçüt sayılır.

Bıçağın kenarında ince tel kabartı oluşturacak şekilde, dip tarafından uç kısma kadar hatasız olarak uygulanması bıçak bileme işlemi yapılırken yapılması gereken bir işlemdir.

Yapılan tüm bu işlemlerin son halkası ise kesici uç kısımda bulunan ince kabartının ortadan kesici uca doğru ortadan kaldırılmasıdır.

Bu işlem yapılırken bir bez ya da çarktan yardım alınarak ya da bileme taşları kullanılarak işleme tabi tutulabilir.
Bıçak üzerindeki kabartma işlemi yapan kişi tarafından dikkatli bir şekilde yayılmaz ise bıçağın kesici özelliği ve körelme kenar üzerinde oluşacak çapak, dikkatli bir şekilde dağıtılmaz ise bıçağınızın kesme netliği ve körelme sorunuyla birlikte sağlamlığı da bozulabilmektedir.
Bu bakımdan bıçağı bileyen kişinin bu işi ustalıkla yapabilme özelliğine sahip olması gerekir.
İşlemin sonunda bölümlü ya da çentik halindeki görüntü bıçağın ciddi zarar görmesine yol açar.

Yazımızın sonunda ekleyeceğimiz bir önemli notta bıçağın temizlenmesi noktasında ağır temizleyici maddelere tabi tutulmamasıdır. Ayrıca fazla tuzla karşı karşıya kalan bıçakta kırılma tehlikesi de bulunur.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *