VELi YILMAZ

Bıçak Bileme ve Önemi

Yaşam alanlarımızda büyük öneme sahip olan mutfaklarımızın olmazsa olmazları arasında yer alan bıçaklar, mutfağın ve yemek masalarının ruhuna uygun olarak, yani işlevine uygun olarak, her daim hazır tutulması gereken gereçlerdir.
*
Bu bağlamda üst standartta hizmet veren restoranlar, oteller, mevcut niteliğini korumak ve sunumu yapılan ürünlerin, hem göze hem de damak tadına hitap etmesi için işlevselliği etkin bıçaklarla yiyeceklere işlem yapılıyor olması gerekir.
*
Bu çerçevede ticari anlayışla kurumsallaştırılmış ve yapılanması bu doğrultuda bina edilmiş işletmelerin için bıçaklar önemli bir öge olduğu tartışma götürmeyecektir.
*
Bu kapsamda bıçaklar bir detay olmasından çok, önemli demirbaş bir nesnedir.
Sadece konuya ticari işletmeler gözüyle bakmamamız gerekir.
*
Bireysel olarak özel yaşantımızda da, kurumsal yapılarda olduğu gibi bıçakların bilenmiş olması bu alanda yiyeceklerin rahatça kesiyor olması gereklidir.
*
Zira yiyecek kavramı sosyal yaşantının en özgün unsurudur. Bu itibarla özel yaşantımızda bilenmiş keskin bıçaklar ziyadesiyle önemli ve özel bir yer tutar.
*
Bu bağlamda bilenmiş keskin bir bıçak, mide ile beyin arasında bağlantısı kesin olduğu söylenen libidonun (mutluluk hormonu) oluşmasına katkı sunar.
Bilenmemiş kör bıçaklarla kesilen yiyecekler, tasvip edilmeyen şekilsiz bir görüntüye sahip olacağı gibi, diğer yandan farklı ebatlarda kesileceği için pişirmeye de olumsuz etkisi olacağı kaçınılmazdır.
Şöyle ki et kalınlığı (cidarı) fazla olan yiyecek daha az, et kalınlığı az olan yiyecek daha fazla pişmesi nedeniyle, aynı kap içinde pişme farklılıkları doğacaktır.
*
Bu durum da haliyle damak zevkini etkileyecek ve yeterince haz oluşturmayan bir sunum ortaya çıkacaktır.
*
Yukarıda anlattıklarımız ışığında, yiyeceklerin şekillendirilmesi bağlamında, önemli bir işlev gören bıçakları, bileme işini yapan kişilerde bu anlam ve öneme uygun olarak iş ve işlemleri icra etmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.
*
Çünkü bıçağın önemini yukarıda izaha çalıştığımız temelde, içselleştirmemiş bir uygulayıcı doğru bir bileme yapamayacaktır veya yapmayacaktır.
*
Yemek yapmayı bir sanat olarak kabul ediyorsak ve görkemli sofraları bu sanatın bir sonucu olarak değerlendiriyorsak; insan için bu önemli ve özgün unsurun ayrılmaz bir parçası olan bıçağında bu öneme uygun ise uygun usta kişiler tarafından bilinmesi gerektiği kanısını taşımaktayız.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *