VELi YILMAZ

Nitelikli Eğitim

Nitelikli bir eğitim; bir toplumun diğer topluluk ile karşılaştırılması durumunda, o toplumun bireyleri üzerinde hak, adalet, ekonomi gibi temel değerler konusunda hakkaniyetli bir bölüşüm ile bir diğer husus olan ana konularda konsensüs oluşmasını sağlar.
*
Konu ettiğimiz bu çıkarım insani birçok mülahazanın yada ayrışmanın temelini ortadan kaldıran bir olgu olduğunu rahatça söyleyebiliriz.
*
Bu bağlamda doğru bir eğitimin olmadığı yerde, doğru bir bilgilenme olamayacağı için toplumu şekillendiren temel yapı taşları, amaçlarının dışında biçimlenmediğinden, tercih edilen bir toplum yapısı yerine, akla uzak ve toplumun kahir ekseriyetiyle kabul görmeyen bir yapının mevcudiyetine tanıklık etmek ziyadesi ile mümkündür.
*
Nitelikli bir eğitim toplumun doğru temeller üzerinde durmasını sağlarken, hakkaniyete bağlı temel değerler olarak ifade edeceğimiz ve toplumun taşıma kolonları biçiminde tarif edilecek olan temel parametrelerinin sağlam olarak ayakta durmasını sağlar.
*
Lakin temel sosyolojik değerlere aykırı bir eğitim yapısı toplumun tüm ünitelerini bozacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu gerçek ticaretten, siyasete, emek olmaksızın ortaya çıkan zenginlikten, gösterişe dayalı ibadet ile insan odaklı olmayan bilme kadar uzanır.
Yaşadığınız Dünya'da eğitim kıstasları konusunda en kıskanç ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu bilmeyenimiz yoktur.
*
Bu ülkeler eğitim sayesinde gerek insani, gerek ekonomi konusunda ürettikleri zenginlik nedeniyle, daha ziyade Yakındoğu’nun cazibe merkezi olmuştur.
*
Böyle olduğu için de Avrupa ülkelerinden kitleler halinde Ortadoğu ülkelerine bir göçten bahsedemeyiz. Lakin tersi durumu birçok kanaldan izleyebiliyoruz.
*
Ülke insanları açısından göç etmek isteyen ülkelere bakıldığında adaletin, siyasetin emekle koşut olmayan zenginliğin varlığı dikkat çekerken, dini yaşam öğretisinin o toplumun tüm bireylerini nesnel ölçülerde sarmalamadığı görülmemektedir.
*
Bu ülkelerde büyük ihtişamlı ibadethaneler mevcudiyetini korurken, hakka, hakkaniyete dayalı dini değer yoğunluğu olan yapıdan insanlar uzaklaşmak istemektedirler.
*
Sonuç olarak eğitim kavramı sorgulayıcı ve neden niçin sorularını sorarak doğru bir sonuca ulaşılmasını sağlayan bir toplum bileşeni olduğu görülecektir.
*
Eğitim şayet sormayan, sorgulamayan netice de analitik düşünemeyen bireyler yetiştirirse, pek tabii ki o toplumun çözülmesi de kaçınılmazdır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *