VELi YILMAZ

Oyun, Kurallar ve Strateji

Yaşam kavramı kurallar malzemesinden başka bir şey değildir.
*
Bu kurallar yazılı olan ve yazılı olmayan olarak iki grup biçiminde değerlendirmek mümkündür.
*
Dolayısıyla insan yaşamında üstlendiğimiz roller ve bu rollere bağlı olarak hayat denen sahnede sergilediğimiz oyun belirli kuralların sınırlamaları doğrultusunda irdelemek zorundadır.
*
Bu kurallar kimisi toplum tarafından koyulan ve uymak zorunda olduğumuz normal olup; kimisi ise hukuki olguları içeren yazılı yasalardır.
*
Yaşam oyunu içinde bizlere yüklenen roller temelinde izaha çalıştığımız kurallar dairesinde, roller sergilemek durumundayız.
*
Burada en iyi oyunu sergileyebilmek, kurallar dediğimiz mayınlı araziye girmeden amaçladığımız rolü rakiplerinizden çok daha iyi başarabilmek ve neticede ödülünüzü kucaklayabilmektir.
*
Önemli olan kuralları görerek, bilerek, içselleştirerek kusurlu hareketler yapmaksızın ve mücadele ettiğimiz rakiplerimizi iyi biçimde tahlil etmek suretiyle yol alabilme sanatını icra etmek ve yaşam oyununda başrolü oynayabilmek temel amaçtır.
*
Bu bağlamda bizler taktik hatadan uzak, kurallara bağlı kalarak hareketimizi biçimlendirip, rakibimizi geçebilme becerisini gösterebilmemiz ve yaşam oyununu bu normlar doğrultusunda oynamamız gerekir.
*
Onun için oynanan oyunun bütün parametreleri bilinmeli, ona göre taktik geliştirmeli ve sahaya yansıtılmalıdır.
*
Bu nedenle bilgi zorunlu nesnel bir durumdur. Bu gerçekten hareketle bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. O halde yaşamı kurallarına göre oynamayı bilmek için ve başarı elde edebilmek için en temel somut gerçek, bu oyun konusunda detaylı bilgiye sahip olabilmektir.
*
Bilgi kavramı kurallı oyun da yol gösterici bir kılavuzdur. Yaşam oyunu ancak ve ancak bilgi temelli olursa kurallarına göre oynanabilir.

*
Bizler hayat oyununda bu kuralları gözeterek, doğru tahlil ederek, en mükemmel haliyle kurallı oyunu yaşama yansıtmaktayız.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *