VELi YILMAZ

Sen Kendine İnandıktan Sonra İstatistiklerin Önemi Yoktur

Öyle başarıları vardır ki; insanın inanası gelmiyor. Hiçbir matematiksel değere sığdırılamıyor.
*
Hiçbir biçimde ölçümleme formülü yoktur ve insanları çok şaşırtır. Böylesi başarılara mucize diyenler olur.
*
Rastlantı olduğunu söyleyenlere rastlarız. Bunun bir illüzyon ve hatta kamera şakası olduğuna inandırmaya çalışır kimileri kendisini.
*
Zira sizinle, yakaladığınız başarının koşut olmadığını, paralellikten uzak olduğunu düşünenler çoğunluktadır.
*
Bu başarı öyküsü aslında insanın içinde sakladığı, korun üzerindeki küle üflemek suretiyle açığa çıkmış yakıcı bir gerçekliktir.
*
Çünkü bu olgu kendine inanmanın bir tezahürü yani ortaya çıkmasından başka bir şey değildir.
*
Oysa yapılabilecek olduğuna beslenilen inanç, bu inancı gerçekleştirmek için sarf edilen muazzam emek, çalışma ve sonucunda elde edilen ve parmak ısırtan başarı öyküsü.
*
Bu söylediklerimizin tamamı,  insanın içinde yatan aslanın uyandırılması ve O aslanın tüm gücüyle kükremesi neticesinde ortaya çıkan bir sonuçtur aslında.
*
Her insanın içinde bir aslan yatar ve bu aslanı uyandırmanın yol ve yöntemi her bir bireyin kendi zihninde saklıdır.
*
Bu keşfi gerçekleştirdiğimiz de aslında, Nirvana’ya ulaşmış oluruz. Kendi umduğumuz ve beklediğimizinde ötesine geçmiş oluruz.
*
Yüksek motivasyon,  yapabilecek olunduğuna olan inanç, kim ne düşünürse düşünsün, hangi istatistiki veri hesaplaması yapılırsa yapılsın ve mevcut durumun sonucunda varılacak başarının imkansız olduğu açıklanmaya çalışılsa da, biz kendi inancımıza bağlı olduğumuz sürece, başarımıza bağlı olarak, insanların şaşkınlığa düşmesi kaçınılmazdır.
*
Bu durum 60 kilogramlık Naim Süleymanoğlu'nun 190 kilogramlık halteri kaldırması kadar inanılması güç bir olay ya da nesnel bir olgudur.
İnsanın kendi fiziki yapısı ve zihni yetenekleriyle mütenasip başarıları, pek tabii ki olağan ve normal bir durumdur.
*
Ancak; bu koşutluğun çok Ötesinde başarılara imza atmak, tamamen insanın zihinsel ve bedensel olarak tam bir bütün olması ile kendine inanarak yüksek motivasyon temeline bağlı inanç doğrultusunda, şaşırtıcı bir başarı kaydetmesini sağlar.
*
Aslında burada şaşırtıcı bir durum yoktur. Sadece pozitif bilim temelinde ölçümlenemediği için adına mucize denen ve başarı olarak tanımlanan zihin ve beden bütünlüğünün ürettiği bir sonuç vardır.
*
O halde insanın yapabileceği, başarılı olabileceği konusunda ki inanç temel değer olmalıdır. Başarı istatistiki verilere bağlı grafikler de değil bizatihi insanın içinde saklıdır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *