VELi YILMAZ

Hayvan Hakları Ve Hayvan Sevgisi

Her canlının yaşam hakkı vardır.
*
Hayvanlarda insanlar gibi yaratılmışlardır. İnsanın ne kadar yaşama hakkı bulunuyorsa aynı ölçüde hayvanlarında yaşam hakları vardır.
*
İnsanlar kendi baktıkları pencereden hayvanların ne kadar yaşayacağına veya ne kadarının yaşaması gerektiğine karar vermelerini, yaşam hakkına karşı işlenmiş haksızlık olarak görmek sanıyorum ki, ileri bir söylem olmasa gerek.
*
Doğal yaşam döngüsünde hangi canlının yaşayacağına, hangisinin telef edilmesi gerektiğine, aynı haklara sahip olan insan karar veremez ve bu hakka sahip değildir.
*
Çeşitli bölgelerde safari düzenleyip, hayvanları kendi zevkleri ve tatmin duygularını doyurmak için kimse öldürmemelidir.
*
Unutmayalım ki, sanki aşağı bir sıfatmış gibi bakılan hayvanlarında bir aileleri, onların da yavruları vardır. Aynı uygulamanın insan için yapıldığını düşündüğümüz de, nasıl ki bizlere çok aykırı geliyorsa bu aykırılık hayvanlar içinde kuşkusuz geçerli olmalıdır.
*
Diğer yandan hayvanların pek çoğu insanlarla kıyaslandığı vakit, çok daha fazla sadakat sahibi oldukları kuşku götürmez bir gerçektir.
*
Sahibinin mezarının başında günlerce havlayan köpekler, sırtından sahibi düştü diye gözyaşı döken atlar, mutlaka ki herkes tarafından bilinen belki de tanıklık edilen olaylardır.
*
Hayvanlar birçok konuda insanların yanında yakınında ve yardımındadır. İnsanlar deprem,  çığ gibi felaketler yaşadığında, insanoğlu başucunda yardıma amade olan köpekler, geçmişte gemilerin yol göstereni olan yunus balıkları bunlara verilebilecek birkaç örnektir.
*
Dolayısıyla pek çok hayvan türünü insanın yardıma ihtiyaç duyduğu, birçok olay içinde gösterebiliriz. O halde insanlara bu denli yakın olan hayvanlara bu kadar zulmün nedeni nedir, sorusunun cevabının tam olarak karşılığının bulunmadığını söyleyebiliriz.
*
İnsanın yakınında ve insana sadık canlılara önem verilmesi gerektiği, mantıksal olduğuna inanan insanoğlu için uyumlu bir davranış olsa gerek.
*
Bu kadar yanımızda, yakınımızda duran bu canlıların sevgiden başka bir şey hak etmediğini pekâlâ söyleyebiliriz. Hangi canlı olursa olsun sevgi çok özgün bir duygudur.
*
Düşünelim bir defa; ağma olan bir kişiye bir köpeğin yol gösterici olduğunu, kılavuzluk ettiğini ve de bu köpeğin sahibine duyduğu sevgiyi. Burada önemli olan hayvan dediğimiz o canlının hissiyatının karşılık bulması,  bizim insan olarak o hayvana olan borcumuzdur. Bu borcun farkında olmayanlar ise aslında hissiz kişilerdir. Lakin insanı insan yapan temel argümanlardan bir tanesi hisleridir. Şayet bu his insan olarak tanımlanan canlıda yoksa sadece düşünebiliyor olması, insan olması için yeterli değildir.
*
Kaldı ki; düşünebilen pek çok hayvan türü mevcuttur. Bu bağlamda yerküreyi hayvanlarla ortak kullandığımızı düşünerek, onların bizi sevdiği kadar biz de onları sevmeli ve en az kendimiz kadar yaşam haklarına saygı göstermeliyiz.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *