VELi YILMAZ

Benim İçin Zamanı Durdurmak Rüzgarın Suratına Tokat Atmak gibidir
Sevdiğimin yüzüne güzel bir şarkı okumak gibidir bazen zaman.
Mısralarda aramaktır gerçeği.
Kuş olmaktır mesela özgürce kanat çırpabilmektir.
Yuvaya konup gagasından bir lokma yiyeceği paylaşabilmektir sessizce güzellikleri….
*
Harmandır savrulmaktan öte başak taneleri gibi ayırabilmektir
Usulca bir çocuğun yüzünü okşamak gibidir bazen.
Bir kitap sayfasını açar gibi yüreğinin derinliklerindekileri açmak gerekir.
Gürültü çıkarmadan
**
İnsan bir kere pişman olur bin kere pişman eder;
Sözcüklerin dalkavukluğundan sıyrıldım zannederler..
Oysa, çamura batmış ayak gibi arkadan bıraktıkları izleri silemezler.
Kelimeleri peşi sıra dize gelsen de
Bildiğini okumaktan çekinmezler,
Yüreği kilitli beyinlerin avucunuza koyacağı bir şey kalmamıştır gerçekte…
*
Benim için dostu tanımak yıllanmış şarap gibi tadına varabilmektir.
Kör gecede bir el feneri olması beklemek gibidir örneğin,
Bir dağ gibi hissetmektir belki de kim bilir,
Yutkunmadan söylediklerini sırtına yükleyip götürebilmektir öylece..
*
Benim için yaşam bir değirmen misali kendi başına döner durur,
Sana dokunan elin kokusunu tanımalısın her defasında..
Seni çevirmek isteyen de, seni öğütmek isteyen de çoktur etrafında.
Senden akan insanlık adına nedir ona bakmak gerekir!
*
Benim için gülüşlerin bir anlamı vardır
Anlamı kaybolmuş bakışların arasındaki sahteliği saklandığını yerden çıkarmasını bilirim..
Sen, sen ol! o koca ağrıyı bir keresinde söküp atıver
Gülüşün sahteliği zehirli yılandan beterdir.
**
Benim için omzuma atılan bir elin bile kıymeti vardır.
Kafanı yasladığın göğsün anlamı.

Sıcaklığa bakarım, beni nasıl sarmaladığına delice..
İçten mi,
Kızgın bir demiri soğutur mu?
Gözyaşlarımı siler mi?
Bilmem ki bazen sırtına alıp götürür mü beni..
Sorarım kendi kendime,
Sorarım beni bırakırken yalnız gittiğinde.
*
Benim için hayal ettiklerimin hepsi hayaldir.
Çapıdır, eksidir çıkara dayanan düşler.
Benden değildir akıp giden bu kirli kavga,
Benden değildir alıp götürülen insanlığın kokuşmuş beyaz teni,
Kirli elbiseler, ayakkabılar benden değildir.
Bastığım toprağın çığlık çığlığa isyanı benden değildir.
Zamana bıraktım şimdilik her şeyi zaman illa derler ya dost meclisinde;
*
Zaman herşeyi geri getirir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *