VELi YILMAZ

Risk; Bir Yaşam Tarzıdır!

Risk alma kavramı yaşamı olumlu yönde domino edecek sonuçlarla, durağanlık ya da konforlu yaşamınızın geri gitmesi konusunda yapacağınız seçim ile bağlantılıdır.
**
İnsan yaşamında aldığı kararların olumsuza evrilmesine, sonuçları açısından çevresinin ve kendisine bağlı insanların zarar görmesini istemez.  *
Bu insanın yaratılışından gelen nesnel bir olgudur. Çünkü toplumdaki her birey olumluyu hızlı şekilde sahiplenirken olumsuz ile yüzleşmekten imtina eder.
*
Şöyle ki;
İnsan yaşayacağı gerilimler nedeniyle alacağı risk nispetinde, pozitif kazancının payda olarak ağır basmasına rağmen, olumsuzluk ile yüzleşeceğini düşünerek cesaretsizlik yaşar.
*
Halbuki bu riski almadan ilerleme kaydetmek olanaksızdır. Bu riski almaksızın yola devam edildiği takdirde ilerlemenin yaşanamayacağı bilinmeyen bir gerçek değildir. Hal böyleyken toplumu oluşturan bireyler, yine de riski göze almak da gönülsüz davranırlar.
*
Risk almak demek hesapsız iş yapmak anlamına gelmez. İstatistiki veriler,  temeli bilim olan nesnel somut değerler, riski alacak insan için yol gösterici temel parametrelerdir. Sonucu bireyin isteyeceği şekilde oluşturabilmek için yol ve yöntemler denenmesi bir ölçme değerlendirme işidir.
*
Diğer bir anlatımla, öznesi analitik olması gereken bir fikir hareketidir. Alınan Risk nispetinde kişinin amaçlanan sonuca ulaşabilmesi için "bütün gelişmeler zorluktan doğar" ilkesini kabul etmek zorundadır.
*
Çünkü; gerçekten de risk alınmaksızın büyük kazanımlar elde edilemez. Almanların hava soğutmalı arabaları icat etmeleri, kısa zamanda bulmaları, yüksek adrenalin ve buna bağlı risk alınması ile ilgili olduğu bilinen bir gerçektir.
*
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen ve Dünyanın en uzun Meydan Muharebesi olarak bilinen Sakarya Meydan muharebesinde, risk alma yönünden çok çarpıcı bir örnek olarak değerlendirebiliriz.
*
Bu savaş sırasında büyük risk alınmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulu olduğu Ankara'ya kadar düşman Kuvvetleri yaklaşmış ve belirli bir planlama ile risk alınmış ama alınan risk karşılığında ciddi bir başarı elde edilmiştir.
*
Bu türden örnekleri çoğaltmak mümkündür. Risk alma durumunu başkaca olgularda da görebiliriz. Herkesin bildiği üzere can ve mal emniyeti konusunda yaşanan operasyonel olaylarda da görmekteyiz.
*
Örneğin Deniz kazalarında, Yangınlarda bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Pek tabii ki riski alan lider tarafından yapılan operasyonel eylemlerde birtakım kayıpların olabileceği de gerçektir.

Ancak;
Oluşacak kazançla birlikte mevzuyu değerlendirdiğiniz zaman, ağırlığı oluşturan taraf kazanç kısmında konumlanmışsa bu durumda O risk alınmalıdır.
Yeni yapılacak yada ilk defa ortaya konacak bir eylem de insanlar yada riski alan toplumlar üzerinde yüksek gerilimler oluşturabilir.

Örneğin uzay çalışmaları sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yaşanan yarış herkes tarafından bilinir.
*
Sonuç olarak gerçek bir değişim, radikal bir dönüşüm, işin doğasında var olan olumsuz sonuçlarla birlikte düşünülerek hareket edilmesi gereken bir durumdur. Bu bağlamda yapılan mantıksal çıkarımlar temelinde riski almak en temel davranış biçimi olsa gerek.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *