VELi YILMAZ

Fikir İşçisi

Dar kapsamlı yaşam anlayışını benimsemek, düşünsel yönden fakirliğin göstergesidir.
*
Bu çerçeveden bakıldığında, çağlar boyunca insanlığın yaptıkları ve katettiği merhaleler incelendiğinde, ciddi bir yol almışlık ve bu duruma bağlı olarak Dünya'yı ileriye doğru mesafe alma yolunda büyük emekler verildiği görülmektedir.
*
Bunların tamamı zihinde planlanan ve neden niçin sorusunun sorularak sonuçlar çıkarmak üzere yapılmış kafa yorma faaliyetleri olarak değerlendirilmelidir.
*
İnsanlar ihtiyaç doldukça bu ihtiyaçları karşılamak için fikir üretmeye çalışmışlar ve hayallerini zorlamışlardır.
*
Gökkuşağına ulaşmayı kendine hedef olarak Seçen insanoğlu, buraya nasıl ulaşılacağı konusunda zihin fırtınaları yapmış ve bulunduğu çerçevenin ötesine geçmeye çalışmıştır.
*
Bilimi kendine rehber olarak seçen İnsanoğlu, ortak paydada buluşarak birçok fikri harmanlanmış ortaya yeni ve insan hayatını kolaylaştırıcı argümanlar koymuştur.
*
İnsanlık tarihi boyunca insanlar gelişmişlik adına ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütecekleri konular üzerine kafa yordukları ölçüde ilerlemeler yaşamışlardır.
*
Örneğin coğrafi keşifler bu sayede gerçekleşmiş; tüm Avrupa bu konu ile ilgili el ele vermiş ve keşifler konusunda başarılı olmuştur.
*
İnsanların ortak paydada buluşmaları, büyük projeleri düşünüp tasarlamaları, düşmanlıkları bir kenara itmiş ortak bir payda da birlikte olmayı mümkün kılmıştır.
*
Örneğin uzaydaki ortak projeyi düşünelim, Ruslar ve Amerikalılar uzay istasyonunu birlikte inşa etmişlerdir ve insanlık yararına bilgileri birleştirerek, insanlığı daha nasıl ilerletebiliyoruzu tasarlamaya çalışmaktadırlar.
*
Diğer yandan atmosfere zararlı etkileri olan gazların nasıl zararsız hale dönüştürüleceği konusunda farklı ülkelerin bilim insanları bir araya gelerek, büyük projeleri hayatın içine aktarmaya çalışmaktalar.
*
Zihni açık insanların asıl yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları insanlığın ve tüm Dünya'nın çok daha müreffeh bir geleceğe sahip olmaları için nasıl projeler üretirmiyi tartışmaktır.
*
Bu insanların esas düşüncesi, dilden dinden, bağımsız olarak fikirlere verilen değerdir.
*
Evrensel düşünceye sahip olan insanlar için en kıymetli husus fikirdir ve onlara göre herkes bir fikir işçisidir yada fikir işçisi olmalıdır.
*
Çünkü fikir aynı zamanda bir projedir. Esas olan fikir işçiliği olsa da, bazılarımız bu olgu yerine projeleri yürütenleri, bu projenin gelişimini, ortaya çıkan fikrin eksik, yanlış ya da olumlu yanlarını okuyarak, bir nevi o projede veya projeler de yer almaya çalışırlar.
*
Fikir işçiliğine dâhil olmak yerine, daha edilgen bir yapıyı kendileri için uygun görürler.
*
Yani fikirlerin peşinde sürüklenirler. Bu insanlar edilgen bir olguyu kabul etmiş olsalar da, fikir zenginliğin içinde bir biçimde yer almaktadırlar.
*
Diğer yandan fikir zenginliğinin, proje üretmenin kıymetli bir eylem olduğunu kimi kişiler bilmekle birlikte, proje üreten kişilerle ilgilenmeyi yeğlerler.
*
Üretilen ortaya konan fikir ya da projelerin kendisi onlar için önemli değildir, önemli olan o fikri ortaya koyan her kimse onunla ilgilenmektir.
*
Bu durumda çoğu zaman bu fikirleri projeleri nasıl zenginleştirilir mantığı ile değil bunu yapanları nasıl engellerim biçimindeki bir yolu seçmişlerdir.
*
Umarız ve dileriz ki her insan bir fikir işçisi olmayı arzular ve ister.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *