VELi YILMAZ

Arzuladığımız Bir Topluma Kavuşmada, Bizlere Düşen Görevler Nelerdir

  • Home
  • Blog
  • Blog Genel
  • Arzuladığımız Bir Topluma Kavuşmada, Bizlere Düşen Görevler Nelerdir

Yukarıdaki başlığa bağlı olarak, erdemli olmak ve erdemli insanların yetişmesine katkı sunmak en özgün davranış olsa gerek.
*
Erdem kendi kendine yetebilen kendi ışığı ile başkalarını aydınlatabilen insan demektir.
*
Yani yapılacak iyi işlerde çoban ateşi olmaktır.
*
Bu yolla başka yerlerde de çoban ateşlerinin yanmasına olanak sunmaktır.
*
Çobanyıldızı olabilmektir. Işığı ile yol gösterici rota belirleyici olmaktır.
*
Bu durumda bilge insan olmak gereklidir.
*
Bunun için milli hassasiyetlere bağlı olmak zorunluluktur.
*
Bu toprakların nasıl ve hangi şartlarda kazanıldığı, hangi devrimlerin neticesinde yaşanan çağ ile uyumlu bireyler ortaya çıkabildiğini, bizler içinden çıktığımız topluma anlatmalıyız.
*
Atalarımızı niçin sevmemiz gerektiği, onlara bağlılığın, yürekten bağlı olmanın nedenleri anlatılmalıdır.
*
Bu memleketin kadınıyla, erkeğiyle nasıl bir mücadelenin içerisinden geçerek geldiği anlatılmalıdır.
*
Otu, çiçeği, ağacı, taşı dâhil gazi olan bu memleketin nasıl yedi düvele başkaldırdığı anlatılmalıdır.
*
İnebolu, Çankırı, Çubuk, Ankara ve oradan Sakarya'ya uzanan cepheye silah taşıma hattı anlatılmalıdır.
*
Bir parmak bebeği sırtında, o kınalı elli anaların top mermileri taşıdığını anlatmamız gerçekten lüzumludur önemlidir.
*
Yemeden, içmeden, aç ve susuz geçen günler ve o haliyle çarpışmak da olan, 10'lu yaşlarda ki bu vatanın evlatları anlatılmalıdır.
*
Anlatılmalıdır; Polatlı sırtlarından duyulan top sesleri.
*
Time dergisinin söylediği üzere "bir avuç Türk'ün Cihan'a başkaldırısı" anlatılmalıdır yeni yetişen gençlere.
*
Namusuna nasıl sahip çıktığı, binlerce yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren bu Kadim milleti diri diri toprağa gömülme pahasına topraklarına nasıl sahip çıktığı, işte bunun için bu vatanın, ağacını, kuşunu, sevmek gerektiği anlatılmalıdır.
*
Bu ülke evlatlarına; o yok haliyle Osmanlı'nın borçlarının nasıl ödendiği anlatılmalı.
*
Padişahın ve sadrazamın işgal şartlarında memleketi nasıl terk ettikleri anlatılmalı.
*
Anlatılmalı, İstanbul 1453’de teslim alan komutan kadar İstanbul'un düşman işgalinden kurtaran komutanın da son derece değerli olduğu.
*
6 Ekim 1923'ün da İstanbul Milli güçlerce teslim alışımız mutlaka her bireye anlatılmalı.
*
Yukarıda anlattıklarımızın ışığında, halkı gerçek temel olan, özgün payda etrafında birleştirirsek, o zaman tasada ve kıvançta bütünlük inşa etmiş oluruz. *
Bu durumda ortak paydaların derinliğinin farkında olan bireyler, ortak bir ahlak kavramına, ortak bir sevgi kavramına ve ortak bir vicdan kavramına ulaşmış olurlar.
*
Bu durumda toplum daha faziletli bireylerde tanışmış olacaktır.
*
Bizlerin esas görevi ve sorumluluğu, yukarıda izaha çalıştığımız olgunun perdelerini açmak, ışığın her yana nüfus etmesini sağlamaktır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *