VELi YILMAZ

Sanat ve İnsan

Doğada varlığını koruyan canlılar arasında, fiziki güç olarak, insanoğlu çok da güçlü sayılmayabilir.
*
Bir hayvanın bir bitkiyi ya da bir bitkinin hayvanı, veyahut bu iki farklı türün birbirini kavrayış biçimine yorum getirmeyebiliriz.
*
Lakin insan beyninin oldukça güçlü olduğu ortak bir kanıdır ve insanoğlunun harikulade bir zihne sahip olduğu kuşku götürmez bir gerçektir.
*
Bu gerçeklik kimi insanlar da çok daha farklıdır, çok daha müstesnadır ve o insanlarda bakış çok daha duygu yüklü, çok daha fazla aşk yüklüdür.
*
Bu aşkla bakış; bakılana anlam katar, anlam yükler. Bu şekilde bakana pek tabii ki sanatçı deriz.
*
Çünkü çizileni, seslendirileni, gösterime sunulanı, anlamlı kılan sanatçının düş dünyasıdır.
*
Eserlere; eser niteliğini kazandıran, sanatçının katkılarıdır.
*
Tarihin tüm dönemlerinde sanatçının olgulara biçim vermesi, konuya değer katmış ve değer katılan olgu yapıt kavramıyla özdeş hale dönüşmüştür.
*
Toplumlar katılan bu değerden etkilenmişlerdir. Birçok insan, sanat eserinden bir şey anlamadıklarını ya da anlamlandırmadıklarını ifade ederler.
*
Lakin sanatçı, yapmış olduğu o eser üzerinden etkilenmediğini söyleyen insanlara derin etkili dokunuşlarda bulmuştur.
*
Bu böyle olduğu içindir ki; o eser üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmaz ve o eser aracılığıyla sanatçı insanlara dokunmaya devam eder.
*
Sanatçının özgün eserlerinin ihtişamı, güzelliği görkemi dilden dile, kulaktan kulağa yayılır.
*
Her gören için, duyan için etki aracıdır, sanatçının eserleri, yapıtlarıdır.
*
Çünkü sanatçı doğaya, doğada var olanlara bir başka bakar. Evren'i bir başka algılar, duygu dünyası bir farklı işler.
*
Bunların  neticesi olarak aşkı yansıtır yapıtlarında. Onun için doyumsuz bir tat bırakır, sanatçının yapıtları bizlerin zihinlerinde.
*
Onun için dokunmuştur kalplere, kalplerimize. Sanatçı yapıtlarıyla sevgiyi sunar bizlere. Sevgisizliğin karanlığı ile mücadele eder; Işıklar saçmak ister karanlık kalplere.
*
Bir ışık hüzmesi olarak akmak ister kararmış kalplerin en uzak köşelerine.
*
Sanatçı yol gösterir, Işık tutar, iyiye, iyilik isteyenlere, aşkın yolunda ilerleme cesaretini gösterenlere.
*
Sanatçı alenileştirir her yapıtını. Az etki, çok etki yoktur sanatçı için.
*
Amaç az ya da çok olabildiğince etkilemek, aşka davet etmektir, biz bireyleri.
*
İyi insan olmak,  iyi insanın güzelliğini yapıtlara yansıtmak, iyi insanı harikulade insana dönüştürmek ister sanatçı.
*
İyiliğin, güzelliğin sevginin, aşkın öğreticisidir sanatçı.
*
Kalplere dokunmak, bu dokunuşla harikulade bahçeyi tanıtmaktır sanatçının görevi, görevden doğan ödevidir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *