VELi YILMAZ

Geçmiş Zaman Düşleri

Sanat ufkun ötesindeki büyük enginliği ve bu enginliğin harikulade görüntüsünü ve nedenli zenginlikleri ihtiva ettiğini anlatır.
*
Bu fevkalade benzersiz güzellikler, sanatçı vasıtasıyla insanlığa sunulur.
*
Bu yönüyle sanatçı toplumun önünde yürüyen ve topluma mihmandarlık yapan toplum önderleridir.
*
Sanatçı evrende var olan güzelliklerin toplum tarafından anlaşılmasına aracılık eden, iyilik penceresinin açılmasına katkı sunan, zihni topluma sevgi aşılamak biçiminde çalışan, etkileyen ve etki oluşturandır.
*
Sanat olarak tanımlanan harikulade ışığı bizlerin zihinlerine taşıyabilme becerisini gösteren, gösterdikleri ile bizi sanatın büyüleyici yapısıyla, baş başa bırakan öğreticidir sanatçıdır.
*
Hayattan ve yaşamdan mutluluk ve sevgi kavramları üzerine temeller atmamıza katkı sunan toplum kılavuzlarıdır aslında sanatçılar.
*
Toplumun göremediği sanatın eşsiz güzelliği, sanatçının yeteneği yoluyla topluma mal olur.
*
Topluma mal olan bu güzellik, bireyleri biçimlendirir.
*
Daha naif, daha nazik, yaşama çok daha pozitif, çok daha olumlu insanlar olarak bakmamızı sağlar.
*
Bu yönüyle sanatçı, bireyler için yaşamı çok daha nitelikli bir hale dönüştürür.
*
Sevgiyi egemen kılan bir düstura sahiptir sanatçı.
*
Çünkü sanatın özünde vardır sevgi. Sanatta var olan sevgi sanatçı vasıtasıyla topluma taşınmış ve toplum taşınan bu sevgiyle aydınlanmış, kaba yönleri daha bir biçimlenmiştir.
*
Dolayısıyla sanatçının bir diğer ödevi hayatı bizler için daha yaşanır kılmaktır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *