VELi YILMAZ

Sahte insanların gerçek renkleri

Kötü Günlerin Sevdiğim Yönü; Sahte İnsanların Gerçek Renklerini Ortaya Çıkarmasıdır                            

Toplum içinde genel olarak bireyler ( kahir ekseriyeti) diğerine karşı hep makul yüzünü göstermeye çalışır.
*
Çünkü kendi çıkarları doğrultusunda muhatabını yönlendirmek için çaba sarf eder.
**
Çıkar olgusu o denli öne geçmiştir ki;  bazı zamanlar bu eylem, temel insani değerlerin tamamını tarumar edebilir.
*
Çıkar kavramı kimi zaman makam, mevki edinerek prestij elde etme, kimi zamansa maddi kazanç elde edebilmek için kendini gösterebilir yada zuhur edebilir.
*
Bu eylemi sergileyenler için mübah kavramı rafa kaldırılmıştır. Onlar olması gerekenden çok başka görüntü sergilemeyi kanıksamış, benimsemişlerdir.
Bu duruma bir çeşit maskeli balo diyebiliriz. Bu baloya dâhil olanlar, bir değil birden çok maskenin ardına, gerçek yüzlerini gizlemişlerdir.
*
Farklı olan her bir durum için farklı bir maske kullanmalarına şaşırmamak gereklidir.
Çıkar kavramının üretmiş olduğu "kendin olmama" ya da "sen olmama" eylemi, talep edilene ulaşıldığında veya ulaşılmasının muktedir olunmadığı görüldüğünde, gerçek yüzün ortaya çıkmasıyla son bulur.
*
Çok daha arı bir düşün duygusuna sahip olan bireyler için bu olgu, kesin olarak nahoşluğun; kimileri içinse kandırılmanın karşılığıdır.
**
İçinde yaşadığımız toplum, ulviyeti kaybolmuş ve yukarıda anlatmaya çalıştığımız temelde erozyona uğrandığı tartışmasız olarak görülmektedir.
*
Ancak;
Toplumun fertleri bozulmanın pek de farkında olmadan yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.
Bu olguyu kötü kokulu bataklık kenarında yaşamakta ve o kötü kokuyu içselleştirerek orada kalmayı sürdüren insanların durumuna benzetebiliriz.
*
Yukarıda anlattıklarımızın ışığında, konuyu değerlendirdiğimizde, kötü günler veyahut zor günler düzgün (nitelikli) insanla, düzgün olmayanın iyot gibi açığa çıkmasına yardımcı olan sosyal bir durumdur.
*
Bu farkındalık göreceli olarak kötü günlerimizden iyi günlere ya da iyi günlerden kötü günlere geçişte bütün doğallığı ile tezahür eder.
**
Bu davranış kimin omuzuna yaslanmanız gerektiğini, ilişkiler bağlamında kimleri çürüğe ayıracağınız konusunda yolunuza fener tutar.
*
Aslolan bu aydınlığın içinde kimin, hangi yüzüyle size baktığıdır. Farklı bir anlatımla,  kimin vefa duygusuyla yada vefasızlıkla size yaklaştığının ayırdına varılabilmesidir.
*
Kişi için veya o kişinin temsil ettiği sosyal örüntü için, bu durumun sonucunda özgünlük yakalanabilmiş, keşfedile bilmiştir.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *